VÕ THỊ SÁU, AHLLVT Việt Nam, Huyền thoại tâm linh và Sự thật