Để góp vui cho chủ đề nầy, hôm nay tôi viết vài bài về lá số tử vi qua các sao trên giải thiên hà. Tử Vi là một bài toán hay là bài trí hơn 115 sao trên một biểu đồ thập nhị cung, còn gọi là địa bàn, gồm có âm dương ngũ hành để giúp người coi suy ra các tướng hay vận mệnh của con người

Địa bàn đại biểu là gì? Ngũ hành, thập nhị chi (Tý, Sửu,.., Hợi) tượng trưng cho 12 phương hướng của vũ trụ sắp xếp ra sao? Mục tiêu của bài viết này là giúp cho những vị suy tầm môn tử vi có thêm chi tiết để bổ xung các sách mà hiện nay đang có trong mục thư viện.


Cửu hành tinh của chúng ta chia ra 2 vòng: vòng trong và vòng ngoài.

- Vòng trong gồm có Mộc Tinh (Jupiter) => Hỏa Tinh (Mars) => Thổ Tinh (Trái Đất) => Kim Tinh (Venus) => Thủy Tinh (Mercury)
- Vòng ngoài gồm có Thổ Tinh (Saturn) => Kim Tinh (Uranus) => Thủy (Neptune) => Mộc Tinh (Pluto)

Đây là 2 vòng của cửu hành tinh. Trong tử vi, chúng ta gọi là vòng tương sinh của ngũ hành tinh. Ðể tìm hiểu về 5 hành tinh thấy được chuyển động như thế nào, các Chiêm tinh gia thời đó đã dùng một phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, là ghi chép lại vị trí của các hành tinh sau một thời khoảng nhất định. Kết quả công trình nghiên cứu và ghi chép vị trí sao của các Chiêm tinh gia Trung hoa nói trên cho thấy là cứ mỗi 60 năm thì cả 5 hành tinh (vòng trong) đều quay trở về lại gần vị trí cũ, xê xích một chúc.
Sự xê xích một chúc là sự phận biệt cho một chu kỳ trong 60 năm. Cứ 60 chu kỳ thì ngũ hành tinh lại quay lại chổ cũ.

Các nhà chiêm gia tinh dùng sao Mộc Tinh (Jupiter) để chia ra vòng trong và vòng ngoài của cửu hành tinh. Sao Mộc Tinh là một sao rất là quan trọng trong môn Tử Vi, vì nó có chu kỳ gần đúng 12 năm. Và nó là hành tinh dùng để chuẩn định phương hướng hay 12 địa bàn trong lá số Tử Vi

Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về Thiên can và địa chi trong năm, có thể suy tầm thêm về 2 hành tinh, Mộc Tinh (Jupiter) và Thổ Tinh (Saturn)

....