NHỮNG CUỘC HÀNH HÓA KHAI THÔNG HUYỆT ĐẠO THỜI NAY-dienbatn .
Bài nay dienbatn đã đăng trên TUVILYSO.COM. Chép lại tặng các bạn. Thân ái.dienbatn.Bài viết này ,dienbatn xin gửi tặng Hà nội và TTPLTY -HÀ NỘI.


THƯA CÁC BẠN TRÊN DIỄN ĐÀN.
Chắc các bạn đã một lần từng nghe những câu chuyện Huyền thoại,hay những câu chuyện về các Thày Địa lý trên đường đi tìm LONG MẠCH -HUYỆT VỊ.Những câu chuyện rất thú vị của cô ANN NGUYEN trong Diễn đàn Thần bí.Ngoài ra ,các bạn nếu đi nhiều nơi cũng thấy nhiều sự kỳ lạ của môn Phong thủy,nhất là Âm trạch.Trong Lịch sử cũng còn ghi lại rất nhiều câu chuyện như sự tích CỘT TRỤ ĐỒNG của PHỤC BA TƯỚNG QUÂN với câu chú :TRỤ ĐỒNG CHIẾT -GIAO CHỈ DIỆT.Hoặc như những cái ẾM ở BÀI BÀI,mà một đệ tử của Phật Thầy TÂY AN là PHẠM THÁI CHUNG tục gọi là ông Đạo Lập,đã phát hiện ra được một hòn đá dùng làm Bùa ếm ở BÀI BÀI.Tấm đá đó bằng đá xanh,trên mặt có khắc dòng chữ Hán :HOÀNG THANH CÀN LONG NGŨ THẤT NIÊN,TRUNG THU ,CỐC ĐÁN.Câu trên tạm dịch nghĩa là :Triều Thanh -Càn long -Năm thứ 57 -Chôn vào tháng 8 âm lịch.Theo cuốn BÍ ẨN PHONG THỦY của ĐOÀN VĂN THÔNG -Từ thẻ đá ,người ta truy nguyên trong quá khứ Lịch sử,cho biết rằng :MẠC CỬU,và về sau là MẠC THIÊN TÍCH (dienbatn đã có dịp đi khảo sát Lăng mộ của dòng họ này và hiện nay con cháu đời thứ 8,9, đang sống tại TP.HỒ CHÍ MINH ),là những người Trung quốc rất rành về khoa Địa lý Phong thủy.Dòng họ này trấn nhậm tại vùng HÀ TIÊN .Hiện còn đền thờ rất đồ sộ gọi là Đền MẠC CỬU.Theo ĐOÀN VĂN THÔNG viết trong cuốn sách đã dẩn :"Người ta cho rằng Mạc Cửu sang miền Nam nước Việt,có mục đích để ếm trù Long mạch tại vùng núi Cấm,mà tấm đá phát hiện vừa nêu là bằng chứng ".Thực hư còn chưa biết nên dienbatn chưa dám khẳng định điều đó,nhưng tấm đá Ếm đó là có thực.Gần đây nhất,khi nạo vét sông TÔ LỊCH,người ta phát hiện ra được một đạo Bùa trấn yểm dưới dòng sông.Về việc này ,dienbatn có viết trong bài :PHONG THỦY,với tên :HIỆN TƯỢNG TRẤN YỂM TRÊN SÔNG TÔ LỊCH -PHÍA CỬA TÂY LA THÀNH.Ngoài ra còn rất nhiều ví dụ khác mà còn đang loan truyền trong dân gian.
Những hiện tượng đó thực chất như thế nào trong khoa Phong Thủy ?Hiện nay,thông thường người ta gán cho những hiện tượng đó là mê tín,dị đoan,là phản Khoa học.
Gần đây dienbatn có diễm phúc được tham dự một cuộc HÀNH HÓA GIẢI KHAI HUYỆT ĐẠO như vậy.dienbatn xin viết lại để các bạn có một cái nhìn khác hơn những gì các bạn đã nghĩ về hiện tượng này.Trong bài viết này,xin thông cảm cho dienbatn được không đề cập đến những vấn đề Chính trị,hay bất cứ một cá nhân nào như nguyên tắc của Diễn đàn chúng ta là Phi Chính trị.Những gì mà dienbatn mắt thấy tai nghe là sự thực,các bạn có quyền tin hay không tin.Những công việc Hành hoá đó,có tác dụng thực tế hay không,xin để thời gian trả lời.dienbatn xin thay đổi tên của những người tham gia,xin các bạn thông cảm,những tên dùng trong bài chỉ là những tên trong Đạo.LINH TẠI NGÃ -BẤT LINH TẠI NGÃ.dienbatn không có trách nhiệm của việc tin hay không tin của các bạn và xin cũng được xếp vào những câu chuyện Huyền thoại.
"Trăm năm trong cõi người ta,
Mua vui cũng được một và trống canh "

PHẦN THỨ NHẤT :CẢO THƠM LẦN GIỞ TRƯỚC ĐÈN :
Ngày 16 tháng Giêng năm Ất hợi (Tức ngày 19/02/1935 ),trong lễ TAM NHẬT ĐÀN tại Tòa Thánh Cao đài -Tây ninh,có xuất hiện một cơ bút còn giữ được cho đến ngày hôm nay.dienbatn xin phép được trích đăng như sau :

"Cơ Trời thay đổi máy CÀN -KHÔN.
Đất dậy,đất tung xác thay hồn,
Tam Giáo giáng Trần quy Ngũ phái.
BÁT MÔN -ĐỒ TRẬN cõi thần hồn ".

Ngày kia tại xứ Việt nam,Trời lập BÁT ĐỒ TRẬN,có tám hướng :CÀN -KHẢM-CẤN -CHẤN -TỐN -LY -KHÔN -ĐOÀI.Hào quang chói giữa lừng Trời,thì Bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo đến phá trận,cho tiêu tan,giành làm Bá chủ.Trận BÁT MÔN của Thầy lập chính là :THIÊN MÔN TRẬN,Bá đạo vào bảng.Phong Thánh kỳ Ba đó con,thì Bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo vào phá trận đều bị tiêu diệt,hồn lên bảng Phong Thần tất cả.Như vậy thì Bá đạo không phá nổi trận của Thầy,thì mới tùng lịnh Thầy.
Ngày 17 tháng 1 năm Bính Ngọ -1966,các chưởng Giáo,chức sắc lại nhận được Cơ bút (Từ nay chúng ta gọi là Điển ),về BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN như sau :
"SƠ DẪN :Bát quái là gì ?Là bộ máy CÀN -KHÔN gồm có Ngũ hành ,phân ra tám hướng ,tạo thành tám cung :CÀN-KHẢM -CẤN-CHẤN-TỐN-LY-KHÔN-ĐOÀI,phối hợp với nhau,chế hóa lẫn nhau để vận chuyển CÀN -KHÔN,hóa sinh muôn loài vạn vật.Tất cả trong Vũ trụ,từ vô vi đến hữu hình,từ Tam Thiên Đại Thiên Thế giới,đến những vật nhỏ bé nhất Trần gian như một Nguyên tử,một lân hư,đều ở trong vòm Bát quái và chịu luật của Bát quái.Cho nên biết được Bát quái,dụng được Ngũ hành là điều động được Thiên cơ,thoát khỏi Luân hồi sanh tử.
Bộ máy ấy năng lực vô biên,mấu nhiệm vô tận,gọi trọn chữ là BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ.
Mạt hạ,tàn ngươn,Long hoa Khai điển,cuộc Thế điêu tàn,nên Thượng Đế truyền lập BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ tại Trần để cứu cánh những Nguyên căn,những kẻ hiền lành Phước đức.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ tại Thế ,tuy hữu hình,nhưng vận chuyển theo pháp Vô vi,dùng Đạo pháp Siêu nhiên:"QUY TAM BỬU -THỐNG TAM TÀI ",tụ Ngũ Khí để chế biến,sử dụng.Ngũ hành tuân theo luật tương sinh,tương khắc,không chỉ vận chuyển với sức phàm mà đủ,mà còn có các vị Thiên Tiên hỗ trợ,nên rất chi là diệu diệu,huyền huyền,Tam Ngươn mới có một lần vậy.
Chính nhờ đó mới nhiếp thọ được Điển Tiên Thiên,chế ngự được Ngũ hành trược giả,để trước bảo vệ mình,sau cứu chúng sinh trong buổi Long hoa tận diệt.
Sau đó các vị Thánh ,Tiên,lần lượt từng vị giáng Cơ bút (Điển ),xuống cho biết như sau :
"

BÁT bộ Kim cang ứng nhập đàn,
TIÊN ,Thần,Thánh,Phật hiện hào quang,
ỨNG từ Pháp giới hòa Siêu điện,
TRIỆU thỉnh Tiên Thiên hội Đạo vàng.
VẠN chỉ như truyền phong sắc thượng,
THÁNH đề điệp hội tại Nam bang.
LÂM cơ phò trận THIÊN ĐỒ TRẬN,
NGỰ tứ siêu linh chuyển chánh tràng ".

(Các bạn chú ý mấy chữ đầu các câu thơ ).
Bát Tiên phó triệu,Vạn Thánh lâm đàn.Mừng chưởng Giáo cùng Trung tôn Huỳnh Đạo.Thừa Điệp sắc Kim cung,phóng tỏa Hào quang vạn trùng Xá lợi Kim thân,Siêu Thiên Đài truyền điệp chỉ.Thánh -Thần -Tiên Phật đại hỉ lâm cơ,truyền THIÊN ĐỒ THƠ trong thời Long hoa mạt hạ.Vậy trong hàng Trung tôn định tọa tâm hầu ngheThiên Thư chánh giáo của THƯỢNG TỔ ban truyền.Tiên Thiên đồng tá trợ,có VÂN TRUNG TỬ lâm đàn điều động Thiên Đồ.
(Phần này là Điển giáng của BÁT TIÊN,VẠN THÁNH lâm đàn chủ tọa THIÊN ĐỒ TRẬN giải khai Huyệt đạo ).Vị thứ hai lâm đàn giáng Điển là VÂN TRUNG TỬ.


VÂN tựu hào quang chiếu sắc hồng,
TRUNG đài võ lộ định Kim long.
TỬ linh Vương đế khai môn lập.
NHẬP diệu huyền linh trước bệ rồng.
Bệ rồng thừa lệnh Thượng Quân lai ,
Triệu thỉnh Thần tiên ngự Bửu đài,Cấp cấp thời hư linh vô lộ,Kim triều điệp sắc nhập Thiên khai.

Bần đạo thừa điệp sắc Thượng tổ lâm đàn,cùng Tiên Thiên khán ngự nhập dự THIÊN ĐỒ.Vậy toàn tất Trung tôn định tịnh,hầu nghe phát lạc Thiên thơ.Trên có Thượng huyền chiếu diệu,Thượng Tổ ban ân,dưới có toàn tất Kim cang đồng lại hộ giá.
Truyền sắc lệnh :Như lai triệu thỉnh Thần Tiên,bên ngoài 50 dặm chẵn.Thừa điệp sắc Thượng quân,Kim cang chi vị,Yết Đế Thần minh tám muôn đồng thọ Điệp sắc.Địa võng,Thiên la Thần minh ứng triệu,thượng ngũ chuyển đại quang,hạ Lục huyền thông dẫn địa,cấp cấp như luật lệnh.
Vị thứ 3 giáng Đàn ban Điển như sau :


QUẢNG pháp truyền khai Chánh Đạo Thiên,
THÀNH tâm đắc lệnh hội nhân hiền,
TỬ thứa điệp chỉ lâm lai khán,
GIÁNG hộ ĐỒ THƠ ý Đạo truyền.
Bần đạo QUẢNG THÀNH TỬ mừng chung.Được câu Tiên bàisắc điệp,thứa lệnh Thượng Tổ LIỄU NHẤT CHƠN NHÂN truyền ,triệu hồi khai đàn lâm thế.
LÂM thế Thiên đồ chuyển Đạo minh,
TRUNG tôn thọ pháp đại huyền linh.
THỜI lai cứu thế Trung ương nhập,
CHUYỂN tứ thông quang hộ Đạo Huỳnh.
Vậy Bần đạo vâng truyền THIÊN ĐỒ định lập,trấn vị CÀN Bát quái Tiên Thiên,triều phong hộ vệ.
Một vị khác lâm đàn,giáng Điển :
NGỌC điệp Thiên ân chiếu triệu hồi,
ĐẢNH lòa pháp giới thượng cao ngôi,
CHƠN như hiện lập Phong Thần mạng,
NHƠN đức triều thăng Đế vị hồi.

Bần đạo NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN chào mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Vui thay,cuộc thế vần xoay,Cơ Trời hiển lộ.Từ độ Tiểu phong Thần đến nay cũng gần Lục vạn niên dư.Thiên thư truyền tái lập.Bần Đạo còn phải khai đàn chuyển tứ huyền thông,vì nhận điệp sắc Kim Long câu Tiên Liễu nhất triệu đàn minh.Giờ linh ,cho nên bần đạo chuyển tứ nơi đây trấn KHẢM cung chi vị. CÙ dậy Nam phương đúng hạn kỳ.
LƯU truyền pháp định sắc Kim Quy,
TÔN hành Trung Đạo phong đài thọ,
GIÁNG triệu Câu Tiên chí huấn thùy.


Bần đạo CÙ LƯU TÔN chào mừng chung Trung Tôn Huỳnh đạo.Thừa Điệp sắc ân phong Thượng Tổ truyền ban cho,nên hiện hào quang tái nhập Trần gian.Từ khi Tiểu Phong Thần định vị,ngày nay đă qua cuộc Tuần hườn xây chuyển Bách tuế vi kỳ,nhưng cũng chẳng tránh được luật Huyền vi của Thiên công hoạch định.Vậy Bần đạo trấn CẤN cung chi vị .

THÁI bình định lập hội Minh châu,
ẤT giáp thảm thương họa Địa cầu,
CHƠN Đạo Tam Thiên bình tục lụy,
NHƠN thừa lập vị hội chư hầu.


THÁI ẤT CHƠN NHƠN,Bần Đạo mừng chung.Thừa Điệp sắc Câu Tiên Liễu Nhất Chơn nhơn.Bần đạo lâm đàn giờ này có đôi lời chung trong hàng Trung Tôn Huỳnh đạo,ráng rèn công lập quả,tạo lấy THIÊN ĐỒ cứu vớt Kỳ ba,trong thời Long hoa mạt hạ.Vậy Bần đạo trấn CHẤN cung chi vị.
HUỲNH sắc Nam bang chiếu ánh hồng,
LONG môn khởi lập hiện Hoa Long,
CHƠN đài Thánh Chúa qui Tam Ngũ,
NHƠN đức hiền lương hội thọ phong.


CHƠN NHƠN mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Vừa thọ sắc Câu Tiễn Liễu Nhứt,cho nên Bần đạo lâm đàn hôm nay để có đôi lời chung cho hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.
Bần đạo hiện giờ ngán ngẩm thay cuộc Trần ai trong cơn sóng gió,thương Nhân loại,không nỡ nhìn ngó cảnh tàn hại của Ma Vương,nên Bần đạo chuyển tứ đường Trần trấn TỐN cung chi vị.

LỤC Giáp,Lục Đinh Đạo khởi truyền,
YỂM hòa mạt Trụ chỉ ân Thiên,
CHƠN thường Tam Ngũ phong lai triệu,
NHƠN hiện hào quang điểm vi cương.

LỤC YỂM CHƠN NHƠN ,Bần đạo mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Hiện nay cơ Trời đã báo hiệu,Vạn Quốc,Ngũ Châu sắp lâm vào cơn đại Khảo của Tiên Thiên.Lửa Trời sắp thiêu rụi,cảnh đất nọ chuyển lay,quay cuồng vì dục vọng của Nhân Tâm nên Nhân loài phải chịu họa tai điên đảo.Thiên đồ Thơ sắp truyền trong cơ Đạo,một ngày,một bữa,một khắc,một giây,nếu trọn lòng tinh tấn thường hành,sẽ là cơ cứu nguy cho Nhân loại.Vậy Bần đạo trấn LY cung chi vị.

TỪ bi đạo đức hội Nam phương,
HÀNG phục yêu ma sắc chỉ thường,
ĐẠO thị huyền thâm vô chỉ giới,
NHƠN hành điểm hóa hội phong Vương.


Bần đạo thừa sắc điệp Thượng Quân lai ngự.Giờ lành chuyển tứ huyền thông cỡi Rồng hạ giới.Này các Nguyên căn Huỳnh đạo trong hàng Trung Tôn chi vị,phải suy nghĩ tận tường,đây là một con đường cứu an cho sanh chúng trong thời loạn lạc điêu nguy,chớ màng chi vì cảnh tục.Trên Tiên Thiên đã chỉ điều trong đục,mượn xác Thế của hiền nhân hầu chuyển tứ Đại Phong Thần định lập đời Long Hoa Thượng Thánh.Vậy tất cả Nguyên căn nên nghĩ,hầu đại lãnh lấy Lịnh văn,thọ kỳ Pháp gíới.Thiên Thơ định tới buổi Long Hoa phải kiềm Tâm,kiên chí mới đắc được Đạo pháp siêu thâm.THIÊN ĐỒ THƠ chẳng phải tầm thường mà là siêu mầu tuyệt giới.Vậy cố gắng trì Tâm,đừng mong đợi,dầu cho năm tháng cũng ráng luện rèn,cho đến ngày thành Đạo pháp.Bần đạo trấn KHÔN cung chi vị.
Cung cuối ĐOÀI giang rất nhiệm mầu,
VÂN TRUNG TỬ sắc lệnh tay thâu,
Bình Linh Đại yến tuân Thiên mạng,
Trấn vị ĐOÀI cung ý nhiệm mầu.
LIỄU NHẤT CHƠN NHƠN chào mừng chung Trung Tôn Huỳnh đạo.
LIỄU hiện kim quang hội sắc truyền,
HÒA thông pháp giới định Tâm yên,
BỔN như giác thệ quang như thọ,
ĐỊNH lập ĐỒ THƠ lý hóa huyền .
Huyền diệu LIỄU khai Đạo đức kinh,
Thọ đài NHỨT bổn thị huyền linh,
Bất như CHƠN thể vô tâm định,
Hữu đáo NHƠN hành bổn vị minh.
Hiện Thế KHAI quang hòa hội Thánh,
Lâm đàn PHÁP định ý Thiên sinh.
Chuyển như THIÊN Địa Phong Thần ký,
Bổn vị ĐỒ THƠ hội Đạo Huỳnh.


Bần đạo giờ lành thọ Điệp sắc ân ban của Thượng Tổ lâm đàn truyền cho Thần Tiên Thánh Phật hai hàng đồng triều nghinh nghe Điệp sắc:
BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ đã định đặt kỳ Đại biến nhân gian.....
....Hễ là người,phải lấy trí nuôi mầm yên tĩnh,chớ đừng yên tĩnh mà nuôi trí tục phàm nhân,đó là sai lầm vào Luân hồi ác trược.Còn thế Thiên đồ đại lược,lấy Đạo pháp siêu thâm cũng vậy.Lấy tĩnh chế động,lấy nên chế hư,lấy chơn chế huyển.Hể người được lựa tuyển vào Đại lược Thiên Đồ,phải hết sức điểm tô,đừng quên con đường mật Pháp vậy>Luôn Tâm cho tịnh,đừng xao xuyến điều chi,dầu phải gặp cảnh biến nguy cần kề bên thể xác,cũng đừng để cho Tâm linh rời rạc mà Thần Thánh khó hộ trì,Ma Vương ,ác quỷ cụng Pháp lực vô biên,Thần thông quảng đại,nhưng trí chẳng hiền,tâm chẳng tịnh,cho nên không nhập vào Chánh Đạo siêu quang.....
............
PHẦN HAI :MỘT VỊ SƯ TRÊN 40 NĂM GIỮ GÌN HUYỆT ĐẠO.
Vào khoảng giữa mùa khô năm 1960,nghĩa là cách đây 44 năm,có một nhà sư ,lúc đó mới có 36 tuổi,đang tu hành tại quê nhà An giang của mình,trong lúc đang Thiền định thì nhận được Ân Điển của Thượng Tổ giáng truyền,cử đi trông coi ,bảo vệ một Đại Huyệt của miền nam.Nhà sư vội vàng từ giã Sư cụ và các Tăng ni trong Chùa,khăn gói quả mướp lên đường.Lúc đó hành trang của nhà sư chỉ có vài bộ đồ với một con rựa sắc như nước.Trực chỉ Đông phương thẳng tới,chỉ ít ngày sau,vị Sư này đã đến chân một quả núi cao chất ngất,thuộc tỉnh Bà rịa -Vũng tầu ngày nay.Ngày ấy,khu vực này còn hoang sơ lắm,trên đỉnh núi mờ mịt mây bay,cây cối xanh rờn thành vệt,chim kêu,vượn hú,vẻ hoang sơ buồn đến nẫu lòng người.Nhà Sư lần mò từ sáng sớm đến tối mới tạm mở được con đường xuyên qua lau lách tới được lưng chừng núi.Ngồi trên phiến đá,nhà sư lần mở tay nải ra lấy nắm cơm muối mè đã khô cứng ra trệu trạo nhai và thỉnh thoảng đưa cơm bằng ngụm nước lấy dưới chân núi hồi sáng.Đốt một đống lửa,nhà sư giăng võng nằm và suy nghĩ mông lung.Vậy là kết thúc những ngày đi đường vất vả và giờ đây khởi đầu một cuộc sống mới đầy gian khổ ,khắc nghiệt.Là một con người,nhà Sư cũng rất ngán ngẩm trước khung cảnh Thiên nhiên quá hoang dã và khắc nghiệt nơi đây,chỉ có đức tin vào sứ mệnh thiêng liêng ,cao cả của mình trước Thượng Tổ,mới gạt bỏ ý định của mình là trèo ngay xuống núi,trở lại Chùa quê nhà.
Sáng hôm sau và những ngày tiếp theo,nhà Sư băng rừng,trèo khắp dẫy núi đó để xác định vị trí mình cần tìm.Gần một tháng trời dòng rã,đói ăn cây ,củ rừng,khát xuống tận chân núi lấy nước,nhà Sư đã tìm được vị trí mình cần tìm ở lưng chừng dẫy núi.Và cũng từ ngày đó ,nhà Sư dựng tạm một túp lều đơn sơ gần đó và thực sự bắt đầu cuộc sống của mình.Hàng ngày ngoài tứ thời Tý-Ngọ-Mão -Dậu phải ở trong lều tụng Kinh,niệm Phật,Trì,chú,nhà Sư vác dao vào rừng đốn củi ,đem xuống chợ chân núi đổi lấy Gạo,muối và những thứ cần dùng khác.Mỗi khi xuống núi,nhà sư lại đem theo cái can mủ loại 20 lít để thồ nước từ dưới chân núi lên để tắm giặt ăn uống.Chúng tôi được nghe đích thân Sư kể lại rằng :Lúc đó đang mùa khô,nước khan hiếm lắm,mang dược can nước lên,ngoài nấu cơm và uống,phải hạn chế sử dụng hết mức.Nước sau khi tắm,phải hứng lại để giặt quần áo.Rồi dần dần tháng năm cứ trôi đi,từ một chàng trai khỏe mạnh,đầy nhiệt huyết,nhà sư giờ đây đã trở thành một vị sư già trên 80 tuổi.Trong hơn bốn mươi năm qua,nhà sư có thể tự hào là không nhận tiền của cúng dường của các Phật tử hay khách hành hương mang tới cúng.dienbatn cũng được dân địa phương gần đó kể cho biết rằng :Mấy năm trước ,Sư còn cho dựng một cái bảng ngay đường đi lên Chùa và ghi trên đo câu :KHÔNG TIẾP KHÁCH VÀ NHẬN ĐỒ CÚNG LỄ.Trong hơn bốn mươi năm đó,bằng những gánh củi,những thứ trái cây hoa lợi thu được nhà Sư đã tự cất cho mình được một ngôi Chùa tuy rất đơn sơ,nhưng sạch sẽ,khang trang.Những năm gần đây Sư còn lập được hai đàn thờ có tượng của Bác Hồ ,quanh năm hương khói .Con đường ngày xưa chông gai hiểm hóc,đến nay xe 4 chỗ đã có thể đi được gần tới (Chỉ cách khoảng 1 Km ).Cách đây 9 năm,một vị Trưởng lão cũng theo Điển giáng ,tới gặp Sư.Sau một ngày trò chuyện,căn dặn,nhà Sư trao cho vị Trưởng lão đó một Sắc lệnh của THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN,và một lần nữa,vị Trưởng lão đó lại lên đường thực hiện nhiệm vụ của Thiên lệnh.
Đến đây chắc các bạn sẽ muốn hỏi dienbatn :Vị sư đó là ai và lên núi ở đâu -Làm gì.
Giờ này Sư đã ngoài 80 tuổi và nhiệm vụ thiêng liêng đã hoàn tất,người chuẩn bị về với Tổ tiên ,ông bà.Gần đây khi gặp dienbatn,sư đã già và yếu lắm rồi,nhưng sư rất vui và mãn nguyện vì đã hoàn tất nhiệm vụ.Sư nói :Thầy sắp đi xa rồi.Sư trao tặng cho dienbatn cuốn KINH NHẬT TỤNG với nhan đề :THIÊN ĐIỀU ĐẠI PHÁP -THIÊN ĐẠO ĐẠI PHÁP QUY TÔNG.Nhìn dienbatn sư nói :Các con cố Tâm thực hiện Thánh Điển-Thầy sắp đi rồi.Nhìn nhà sư già dáng Hạc xương mai,nhưng hào khí tinh anh ngất Trời,trong lòng dienbatn tự như thấy hổ thẹn với bản thân mình. Những gì cần làm Sư đã làm xong,dienbatn xin phép tiết lộ cơ Thiên cho bạn đọc trả lời câu hỏi của mình từ đầu tới nay.NHÀ SƯ ĐÓ CÓ TÊN ĐẠO LÀ SƯ TÔNG -TRONG 44 NĂM QUA CÓ CÔNG GÌN GIỮ,BẢO VỆ ĐỈNH NÚI THÁI NHẤT HƯ VÔ TRÊN ĐÓ CÓ MỘT ĐẠI HUYỆT CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TÊN LÀ KỲ PHONG HUYỆT HAY THÁI HƯ HUYỆT.
dienbatn xin mạo muội giải thích thêm để các bạn hiểu về Cơ bút hay thường gọi là ĐIỂN.Đó là những mệnh lệnh ,bài Kinh hay những việc cần truyền đạt của các đấng Chư Thiên truyền xuống ,những người có Thiên căn hoặc do tập luyện đều có thể tiếp nhận dễ dàng.Trong một số Chi Đạo,người ta có chỉ cách tập luyện để có thể tiếp Điển.Những người tiếp được Điển thường gọi là Đổng tử.Cách tập luyện để có thể tiếp Điển là thường tự ngồi Thiền và điều khiển cho vòng Nhị Thiên,Tam Thiên di chuyển.Cụ thể,ví như vòng Nhị Thiên,đầu tiên quán tưởng cho hơi thở (gọi là Minh châu )nơi Huyệt Huê quang.Bắt đầu hít vô chuyển cho Minh châu lên Thượng đài,chạy vòng xuống Huyệt Ngọc chẩm rồi xuống Huyệt Giáp tích.Ngưng lại nơi đây,nuốt tân dịch từ từ cho rơi xuống Hạ điền (Rốn ),nằm nơi đó,rồi bắt đầu chuyển từ Huyệt Giáp tích xuống Huyệt Vĩ lư,tới Huyệt Trường cường,sau đó tách ra làm hai bên và đi vòng xuống hai chân,ngưng nơi hai ngón chân cái rồi thở nhẹ ra(Quán tưởng đưa tất cả trược trần xuất ra ngoài 2 ngón chân cái.).Tiếp tục hít hơi vô,cảm thấy 2 làn Điển quang từ ngoài chạy vào 2 ngón chân cái(Cảm thấy mát lạnh ),chạy trở lên Huyệt Trường cường rồi đến Vĩ lư,lên nữa cho đến Giáp tích và ngưng lại đó,nuốt Tân dịch lần nữa đưa về Hạ điền,nằm lại đó.Bắt đầu chuyển tiếp từ Giáp tích ra hai tay ,chạy đến 2 ngón tay cái thì ngưng lại và thở nhẹ ra (Ý tưởng đưa tất cả trần trược xuất ra ngoài ngón tay cái ).Sau đó lại bắt đầu hít vô,cảm thấy có hai lằn Điển chạy vào từ 2 ngón tay đến Giáp tích rồi lên Huyệt Ngọc chẩm,đến Thượng đài rồi trở lại Huê quang.Như vậy là đã đi hết một vòng Châu thiên -Hành như vậy mỗi lần 36 vòng.
Việc tiếp Điển ngoài sự tập luyện chuyên cần ra còn phải có cơ Duyên vì có nhiều người tu luyện cả đời cũng không tiếp Điển được vì trong người còn nhiều trần trược.Khi đã tiếp được Điển rồi,thường khi ngồi Thiền sẽ tiếp được Điển của chư Thiên ban truyền.Có điều lạ là có những người chỉ tiếp Điển được bằng lời văn,lại có những người tiếp được Điển toàn bằng thơ hay những điệu Tân cổ...Mặc dù có người cả đời chưa làm được một câu Lục bát cho đúng Niêm luật,nhưng khi tiếp điển,có khi viết ra một lúc hàng trăm câu thơ rất đúng vần điệu (Như các bạn đã có dịp đọc ở phần trên ).Giáo sư NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG cũng đã lý giải vấn đề này trong cuốn "TÍCH HỢP ĐA VĂN HÓA ĐÔNG TÂY -CHO MỘT CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC )-Các bạn có thể tham khảo thêm để hiểu rõ điều này.
PHẦN THỨ BA :NHỮNG ĐẠI HUYỆT CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG MẮT NHỮNG NHÀ PHONG THỦY.
Tài liệu này theo ĐOÀN VĂN THÔNG chép lại theo cuốn HUYỀN DIỆU THIÊN THƯ của một dị nhân ẩn danh vùng Thất sơn.
"Khoa Địa lý dạy rằng :Hễ một dòng sông bắt nguồn từ nơi đất địa hiển linh,núi cao ngàn năm không người tới ở,rừng rậm ngàn năm không ai tới lui,phóng lượn sóng nghêng ngang ngàn thu không cạn,thì con sông ấy sẽ kết tụ nơi Huyệt "Long đảnh ",một địa linh rất Linh hiển,phì nhiêu về vật chất,cao siêu bội phần về tinh thần.Ngọn CỬU LONG giang là một dòng Bảo giang oanh liệt,oai nghiêm,vừa tạo thành nên vóc vạc hoàn toàn lối 100 năm nay.Liên kết với các núi,Cửu long giang xuất hiện ra 12 HUYỆT huyền diệu,chấm đậm néthùng vĩ trên quả Địa cầu này.
"Bắt đầu khởi kết tụ ngươn khí âm dương xây nên Địa Huyệt thứ nhất tại THẤT SƠN (Châu đốc ).Chỗ ấy ba Huyệt Tiên thiên hiệp lại làm Nê hườn cung ,xuất hiện đúng ngày linh hiển TAM HUÊ TỤ ĐẢNH mùi hương lạ kỳ- bí mật bay ra từ núi Sam đến núi Tượng.Chỗ ấy là cân não,cốt tủy của Cửu long.Tên nó được hưởng ứng theo luồng điện Thiên nhiên,oai nghiêm,từ bi,hùng vĩ,đời sau gọi là KIM THÀNH HUYỆT.Đó là Huyệt dương đã xuất hiện ,Cửu long kết lần với hai dãy núi âm phong cô độc ,liên hiệp thành cặp mắt HÀ TIÊN và PHÚ QUỐC là THỦY TRUNG HUYỆT.TÂY NINH ,núi ĐIỆN BÀ là HUỲNH MÔN HUYỆT,hai đảnh núi ấy thuộc về Âm kết tụ ngươn khí tại Trung ương tạo nên ẤN ĐƯỜNG HUYỆT (Dương )để khai mở luồng điển quang cho các Huyệt kia vừa ngưng tại lối miệt Long xuyên,Bình mỹ (Một dãy cù lao lớn chạy dài từ Bình mỹ xuống gần đến Cần thơ ).
Từ Kim thành Huyệt phóng thẳng xuống mũi Cà mau và núi KỲ VÂN ,hai Huyệt dương nữa ,một bên thì thành sống mũi Cửu long chấm đến Cà mau (Tức là LÂM HUYỀN HUYỆT ),một bên thì Hàm Rồng tại KỲ VÂN (Tức BÍCH NGỌC HUYỆT ).Đồng cân với hai Huyệt âm(THỦY TRUNG HUYỆT VÀ HUỲNH MÔN HUYỆT ),hiện ra một Huyệt thứ sáu (BÌNH NAM HUYỆT ),tại núi Côn nôn là chót lưỡi của Cửu long.
Sáu Huyệt âm dương vừa kết tụ ,thì tại Trung ương Huyệt,yết hầu Cửu long ,vừa khai mở gần Cần thơ bây giờ ,gọi là TRUNG ƯƠNG CỬU LONG HUYỆT.Lần lần ba cửa mở ra :cửa Đại,Tiểu...v v vừa thành tựu(Năm Nhâm Thìn 1892 ),khiến cho ba nguồn Thủy dựng tại Bình Nam châu chuyển động (Lưỡi Cửu long ),làm cho các miền ở chánh cửa khẩu phải bị nạn lụt(Vàm cỏ,Gò công,Bến tre và các cù lao nhỏ...) ba ngày ba đêm.Đó là bảy Huyệt LINH THIÊNG ,CHÁNH GỐC của xứ VIỆT NAM mới ngưng kết được lối 100 năm nay.Đứng giữa Hoàn cầu,sự Linh thiêng tân tạo là đầu Cửu long giang,một nguồn Bảo giang Thiên cơ đã định phải chói rạng sự Huyền diệu,nhứt hạng khắp bốn bể,năm Châu.Vì Địa linh ấy mới sanh Nhơn kiệt,các vị Thánh tổ kim thời hễ thuộc mạng âm thì phải xuất hiện (Chứ không phải Giáng sanh ),dạy đời trong ba Huyệt âm (THỦY TRUNG HUYỆT,HUỲNH MÔN HUYỆT và BÌNH NAM HUYỆT ).,còn thuộc Dương thì phải xuất hiện ở Thất sơn,KỲ VÂN và CÀ MAU (KIM THÀNH HUYỆT,BÍCH NGỌC HUYỆT và LÂM HUYỀN HUYỆT ).
(Dật sĩ và NGUYỄN VĂN HẦU -THẤT SƠN MẦU MHIỆM ).
Cũng theo cuốn Thất sơn mầu nhiệm của Nguyễn Văn Hầu thì :"Thất sơn nằm trên địa phận tỉnh Châu đốc và sông Cửu long cũng chảy qua tỉnh này.
Mà Thất sơn tức là Bửu sơn hay Bảo sơn,thì quý báu vô ngần,hiển linh tột bậc :Nơi đây đã có nhiều vị tu hành chứng quả PHẬT ,TIÊN,THẦN,THÁNH.Chính phái BỬU SƠN KỲ HƯƠNG đã phát hiện tại vùng này.
Còn Cửu long còn gọi là Bửu giang hay Bảo giang.Con sông này được coi là con sông quý báu,vì đó là con sông lớn nhất và dài nhất trên toàn cầu (hơn 4.500 cây số ngàn ).Phát nguyên từ bên Tây tạng ,nơi mọc lên dãy núi Hy Mã Lạp sơn cao nhất toàn cầu (8.840 th );Và là nơi đức Phật Thích ca đã đắc quả chánh đẳng - chánh giác.Con sông này chảy qua Việt nam,qua Nam Việt (Nhất là tỉnh Châu đốc ),rồi tuôn ra biển Đại thanh với chín cửa biển (Cửa Tiểu,cửa Đại,cửa Bà Lai,cửa Hàm luông,cửa Cổ chiên,cửa Cung hầu,cửa Định an,cửa Bách Xắc,cửa Tranh đề ),vừa kết tụ ngươn khí,vừa phát hiện đủ thứ Địa hình.
Dòm kỹ bản đồ Việt nam,thì ta thấy cù lao Kết (Từ Vàm nao đến Nam vang),giống hình một con Quy,mỏ day về Vàm nao.Mà con Quy đó đã nằm giữa Tiền giang và Hậu giang ,lại ở vào khoảng giữa (Tức Trung ương )Thất sơn và Cửu long.Theo nguyên lý NAM THẤT NỮ CỬU thì Thất sơn thuộc dương,cửu long thuộc âm.Địa cuộc có âm dương tương hội thế ấy tất nhiên là Địa linh.Mà Địa linh tất sinh Nhơn kiệt.Sông thế ấy,núi thế kia phải đào tạo được những trang hào kiệt phi thường.
...Cụ Trạng Trình ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ) lại nói rõ về nơi xuất hiện vị anh hùng dân tộc trong tương lai -Một vị Thánh nhơn trong câu sấm :
"Bảo giang Thiên tử xuất,
Bất chiến tự nhiên thành."
Dường như muốn cho người đời sau có thể tìm hiểu đâu là :"Thánh nhơn hương " (quê hương của vị Thánh nhơn ),nên cụ Trạng lại nói thêm
:
"Bắc hữu KIM THÀNH TRÁNG.
Nam tọa NGỌC BÍCH THÀNH
Hòa thôn đa khuyển phệ,
Mục giả,giục nhơn canh ".

Theo các tín đồ của đạo Hòa hảo,thì cho rằng người ứng vào câu nói đó là Đức Huỳnh giáo chủ,nhưng theo thiển ý của dienbatn thì không phải ,mặc dù địa điểm đúng ở khu vực đó ,lại thêm chữ HUỲNH là màu vàng.Xin được miễn bàn thêm về vấn đề này.
Như vậy chúng ta đã biết được 12 Huyệt vị lớn của miền Nam -Việt nam như sau :
* Các Huyệt 1,2,3nằm ở Thất sơn có tên là KIM THÀNH HUYỆT.
*Huyệt vị số 4 tại ĐIỆN BÀ TÂY NINH gọi là HUỲNH MÔN HUYỆT (Là Huyệt vị Trung ương của miền Nam .Vị trí cụ thể dienbatn sẽ nói rõ ở phần sau .
*Huyệt vị số 5 tại HÀ TIÊN -PHÚ QUỐC có tên là THỦY CHUNG HUYỆT.Huyệt vị này còn có tên khác là THỦY MÔN HUYỆT.
*Huyệt vị số 6 năm tại khu vực LONG XUYÊN -BÌNH MỸ (Một dãy Cù lao lớn chạy dài từ BÌNH MỸ xuống gần đến CẦN THƠ ).
*Huyệt vị số 7 nằm tại CÀ MAU tên là LÂM HUYỀN HUYỆT.
*Huyệt vị số 8 nằm tại dãy núi KỲ VÂN (gần lONG HẢI -Thuộc tỉnh BÀ RỊA ).Huyệt vị này có tên là BÍCH NGỌC HUYỆT hay KỲ VÂN HUYỆT.
*Huyệt vị thứ 9 nằm tại CÔN LÔN có tên là BÌNH NAM HUYỆT.
*Huyệt vị số 10,11,12 là TRUNG ƯƠNG CỬU LONG HUYỆT nằm gần CẦN THƠ.
Ngoài những Huyệt vị lớn đã nêu trên thì theo hiểu biết của dienbatn miền Nam còn mới hình thành rất nhiều Địa Huyệt trẻ có sức mạnh rất lớn.Xin điểm sơ qua những Huyệt vị quan trọng như sau :
*THÁI HƯ HUYỆT là cực âm Huyệt nằm tại núi gần THÍCH CA PHẬT ĐÀI -Tỉnh VŨNG TẦU.
*Một Huyệt vị lớn nữa được kết lại ở Đồng nai do Long mạch Bửu long kết tụ.Xin được phác thảo đôi nét như sau :
Bửu long là một trong những danh lam thắng cảnh ở Đồng nai.Một khu sơn thủy thơ mộng,hữu tình ,nằm trên Quốc lộ 24.Cách đây trên 400 năm,một nhà Sư đến nơi hoang vu ,thanh vắng này,đã phát hiện ra một Long mạch rất lớn,chạy dọc theo sông Đồng nai.Nhà Sư dựng lên ở khu vực này một ngôi Chùa nhỏ và đặt tên cho địa danh này là BỬU LONG (Bửu là quý -Long là Rồng -Ở đây ý muốn chỉ :Đây là một trái Châu quý của Rồng ).dienbatn đã đi khảo sát khu vực này thấy quả thật rất đẹp,sinh khí bốc lên ngùn ngụt ,khí thế ngất Trời.Trong khu vực này có một cái hồ gọi là hồ LONG ẨN (Rồng nằm ẩn ),là một hồ rộng đến 18.500 m2,mặt nước luôn trong vắt ,xanh thảm.Trên mặt hồ có những hòn đảo,vách đá thẳng đứng,nếu ngắm kỹ ta tưởng như có con Rồng ẩn hiện trong làn nước biếc.Tại núi BÌNH ĐIỆN và núi LONG ẨN gần đó,người ta xác định rằng những ngọn núi đá này đã có cách đây 100 -150 Triệu năm.Bước lên 99 bậc đá,chúng ta bắt gặp một ngôi Chùa cổ :BỬU PHONG CỔ TỰ.Đây là một ngôi Chùa cổ kính nằm dưới tán cây Bồ đề lớn.Từ trên tảng đá rất lớn nằm dựng đứng cạnh Chùa (Khi lên phải có thang ),ta phóng tầm mắt ra xa ,thấy sông Đồng nai uốn lượn như Rồng,ôm lấy những xóm làng trù phú.
Sau núi LONG ẨN còn có LONG SƠN THẠCH ĐỘNG ,một hang động có nhiều nhữ đá lung linh mầu sắc.Tại đây còn có CHÙA HANG ,có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ đủ loại.
Theo đánh giá của dienbatn thì đây là một Long mạch khá trẻ (Tuy đã có tuổi hàng trăm triệu năm ).Đuôi của Long mạch này kéo dài ra tới vùng BẾN GỖ,trên đường đi VŨNG TÀU.dienbatn tin tưởng khu vực này về sau khí đến vận sẽ phát triển rất mạnh mẽ.
*Một khu vực nữa của miền Nam Việt nam cũng rất đáng để ý cho các nhà nghiên cứu Phong thủy ,đó là CÙ LAO GIENG tại AN GIANG.Nếu nhìn vào bản đồ ta có cảm tưởng như CÙ LAO GIENG như một con tầu đang thả neo trên sông Tiền.Nếu tính theo địa giới hành chính thì Chợ Mới trải dài trên 3 Cù lao :CÙ LAO GIENG,CÙ LAO ÔNG CHƯỞNG,CÙ LAO SÔNG TIỀN.Cù Lao Gieng được gọi là ĐỆ NHẤT CÙ LAO,có ba xã TÂN MỸ,TÂN HIỆP,BÌNH PHƯỚC XUÂN.Chiều dài của Cù lao khoảng 15 Km,bế ngang chỗ rộng nhất khoảng 8 Km,có diện tích khoảng 70 Km2.Dân số theo thống kê gần đây trên 60.000 người.Tại vùng này hoàn toàn không có núi non hùng vĩ,mà bao quanh là sông ,rạch chằng chịt.Tại vùng này,dienbatn thường được nghe kể về sự tích ÔNG CÙ,là một con giống như Giao Long khổng lồ.Ông Cù nằm ngủ dưới đáy sông Tiền,lâu ngày đất cát,phù sa bồi đắp lên lưng tạo nên một dãy Cù lao.Cũng theo Truyền thuyết,khi mà ÔNG CÙ thức dậy sẽ có những trận động đất kinh hồn,nước dâng cao vút,tràn ngập cả một vùng rộng lớn.Theo khảo sát của dienbatn thì vùng này có kết Huyệt ở dạng THỦY HUYỆT (Tức là được sinh ra bởi THỦY LONG ).Tại vùng này còn có rất nhiều điều đáng nghiên cứu cho những nhà Phong thủy thích tìm tòi.
*Một số vùng khác nữa cũng có những Long mạch lớn và đã kết Huyệt trong vài trăm năm gần đây như ĐÀ LẠT,gần hồ TUYỀN LÂM (Người Đài loan cũng đã có những hiện tượng Trấn yểm đáng ngờ tại khu vực này ).Báo LAO ĐỘNG ngày 3/3/1994 cũng có đăng tải.
*Ngoài ra còn có rất nhiều Long mạch có Huyệt kết rất lớn và trẻ như tại HÒN CHỒNG (ĐỊNH QUÁN -ĐỒNG NAI );Tại núi BÀ NÀ,ĐÈO HẢI VÂN,ĐẦM Ô LOAN (PHÚ YÊN )....
Bây giờ dienbatn xin đi vào phần chính của bài viết,khi có điều kiện lại xin kể cho các bạn nghe về những Long mạch lớn đang kết Huyệt tại miền Nam -Việt nam.


PHẦN THỨ TƯ :PHONG THỦY -QUẦN LONG HỘI.


Trong những ngày sau Tết năm Giáp Thân,một mật điển được truyền đi trong các bậc Trưởng lăo của các Đạo,cho các Phong thủy sư riêng rẽ không thuộc vào Môn phái nào cả,cùng tụ lại tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH.Trên 50 vị Trưởng lăo cao thủ của các chi phái Đạo Phật,Cao đài:Tân Chiếu Minh,Thiên Khai Huỳnh đạo,Tổ Tiên Chính Giáo,Vô Vi pháp,Ayasanta,Bửu Sơn Kỳ Hương,Tứ Ân Hiếu Nghĩa,các Thánh Thất,Chùa chiền,các Đại Phong thủy sư riêng rẽ....tất cả cùng tụ lại theo Mật Điển để tham dự khóa huấn luyện đặc biệt về Giải khai Huyệt đạo theo BÁT MÔN THIÊN ĐỒ TRẬN đă được chuẩn bị gần 70 năm trước.Đây thực sự là một sự quy tụ các Đạo sĩ,các nhà Phong thủy lớn chưa từng có tại Việt nam.Đa phần các vị Trưởng lăo có tuổi từ 70 trở lên,mày râu tóc bạc,Tiên phong Đạo cốt.Những vị này đều có trong ḿnh vài chục năm tu luyện theo nhiều Trường phái,nhiều nhất là Mật tông và tu Thiền.
Đây là một sự tập hợp lớn nhất trong Lịch sử môn Phong thủy nhằm Khai thông một số Huyệt mạch quan trọng,dùng năng lượng của Huyệt mạch hóa giải những xung Huyệt,an bang,tế Thế,hóa giải những Thiên tai,Địa kiếp đang hoành hành.Khẩu hiệu cho Trận đồ là :CẦU CHO THIÊN HẠ THÁI B̀NH -QUỐC THÁI DÂN AN -CHÚNG SINH THOÁT KHỎI THIÊN TAI ĐỊA HỌA.
Sự vận chuyển kỳ diệu,siêu thường được được lập thành như một guồng máy tinh tuyệt do các đấng Chư Thiên điều chuyển.Các Nguyên căn Duyên giác trong sứ mệnh Đại đồng,thừa hành Thiên lệnh đang tập trung vào một khóa học đặc biệt để chuẩn trang cho cuộc HÀNH HÓA KHAI THÔNG HUYỆT MẠCH.Ở mỗi ĐỒ TRẬN ,nhằm tương quan ,ứng nhiệm nơi tự nhiên Địa linh,kịp tạo nguồn Linh trọng đại cho tất cả muôn nơi.
Cũng từ sự vận chuyển này chư Thiên đã báo tin trước tại ĐIỆN CHUẨN MẪU do một đồng tử tiếp Điển.Đức HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ ban truyền Thánh sắc mở khóa học chuẩn bị các Trận đồ giải khai Huyệt mạch THÁI HƯ và KỲ VÂN.Danh sách những người được chọn cũng được ban truyền.Đây là một cơ tuyển nên trong hơn 50 người đến dự học TRẬN ĐỒ ,sau khi dùng công lực của mình truyền giúp cho những người dự trận (Thực ra trận đồ chỉ sử dụng 20 người ),những người còn lại đã hoàn tất công việc của mình và trở về nhà.
Cùng lúc với sự truyền ban Thánh lệnh trên,một đồng tử cũng tiếp được Điển của đức HỒNG QUÂN LÃO TỔ ,giáng bút pháp ,vẽ các ĐỒ TRẬN.Một đồng tử khác tại ĐIỆN THÁI BẠCH cũng tiếp được chữ THIÊN và được biết đức LINH QUANG giảng LÝ ĐỒ TRẬN,cũng như dậy lập Trận và phá Trận.Cũng tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH hai đồng tử khác tiếp Điển giảng giải LÝ ĐỒ HÌNH THẾ TRẬN.Như vậy,ngoài 17 vị Linh căn trấn giữ 17 vị trí của Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát quái,một vị Trưởng lão có nội lực cao thâm nhất trấn giữ Trung cung.Vòng ngoài có thêm hai vị có nội công cực kỳ thâm hậu phụ trợ,tiếp sức bên ngoài.Tổng cộng có tất cả 20 vị Nguyên căn được chư Thiên tuyển chọn.
Trong những ngày tiếp theo vào tứ thời TÝ -NGỌ -MÃO -DẬU.các nguyên căn triển khai học các trận đồ :BẠCH KỲ BÁT MÔN,THIÊN CẤU TRẬN,HỒNG CẤU TRẬN,CHÂU TIỄN HỎA TRẬN,NGŨ HÀNH TRẬN,BÁT ĐỒ TRẬN,CỜ TAM TRẬN...và cuối cùng học thế trận Kỳ vĩ nhất là THIÊN ĐỒ TRẬN PHÁP.
Sự hiển hóa trên tinh thần Đại đồng càng rạng ngời trong tâm thức của mỗi Nguyên căn,ai nấy đều hăng say nghiên cứu ĐỒ TRẬN ,mà sự hội ngộ Nhân hiền lúc nào cũng ứng hợp trong cơ duyên và hiển lộ những phương diệu tinh tường do Cơ Thiên điểm chuyển.Mỗi Nguyên căn tuy ở những nơi khác nhau của Đất nước,nhiệm hành cũng khác nhau,nhưng chung sứ mệnh Đại đồng,nên trong sự vận hành lúc nào cũng mang đậm tình thương Nguyên lý.Ai cũng được tầm nhìn sâu sắc,cũng đạt Phẩm,đạt Duyên,đạt phần lý pháp có tầm cỡ đáng phục.Trên ý thức nhiệm hành,ai cũng tự quán thông và luôn luôn hòa chan Điển lực,thông cảm,thông tâm,không ngừng cho nhau như một gạch nối liền và luôn chuyển vận tạo thành từng vòng Linh Điển tinh thuần sáng diệu.
Cũng tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH ,một đồng tử chấp bút đức cha LINH QUANG hướng dẫn và điều chỉnh Trận đồ.Một đồng tử khác tiếp cơ bút đức KIM MẪU dạy kiểm điểm hành trang trên đường giác ngộ.ĐỨC THÁI THƯỢNG kiểm tra ĐỒ TRẬN theo lý đối thuận và nghịch của bản tứ CHÁNH VỊ VÀ TỨ PHỤ GIAI NGẪU.
Mỗi thế trận được các Linh căn tập dượt rất kỹ,từ hình thức đến phần lý pháp,ĐỒ TRẬN biến hóa khôn cùng của nguyên lý vận hành TIÊN THIÊN CHÁNH VỊ;Cũng như sự cực kỳ hiển hách ứng cảm trong mỗi nhân Duyên do vòng Hâu Thiên chiếu tỏa.
Càng về những ngày cuối kỳ luyện tập,mức độ áp lực càng tăng lên đối với từng người cụ thể.Có một số người do không chịu nổi sự tăng cường áp lực của Điển do chư Thiên vận hành tới phải hộc ra máu miệng.Tới những ngày cuối,khi thực hiện bày BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ có nhiều sự việc đáng ngạc nhiên xảy.dienbatn xin tường thuật chi tiết Trận pháp này để các bạn cung tham khảo.
Chắc các bạn chưa quên vị Trưởng lão mà 9 năm trước nhận lệnh của Cơ Thiên từ tay sư Tông,đi làm nhiệm vụ tối mật.Nay người đó đã về làm chủ Trận BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ này.Người đó đã trải qua không biết bao nhiêu chặng đường cực kỳ khó khăn,vượt HY MÃ LẠP SƠN,sang TÂY TẠNG (TRUNG QUÔC),Lào,đặt chân đến những vùng đất của biển Hồ TÔNG LÊ SÁP,vịnh Hạ long...Cùng về theo người đó có thêm một nhà sư rất trẻ nhưng thật dầy dạn Phong trần.
Tại ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH ,20 con người từ khắp nơi tụ lại,cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng ,cao cả của chư Thiên giao phó.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bao gồm hai vòng trận Bát môn (Tiên Thiên và Hậu Thiên ).Mỗi một người ,tuỳ theo cung Mạng của mình mà Trấn giữ những cung nhất định.Vòng Bát quái ngoài cùng là Bát quái Tiên Thiên,chuyển vận thuận,vòng trong là Bát quái Hậu thiên chuyển vận nghịch chiều.Người đứng trấn Trung cung là một cụ già râu tóc bạc phơ,nhưng vô cùng tinh anh quắc thước.Ông cụ này vốn là chi phái TÂN CHIẾU MINH (Một chi phái có nguồn gốc từ Nhật bản ).Các Nguyên căn sau khi hành lễ ,bái Bàn thờ chư Thiên,bắt đầu về trấn giữ những cung mà mình đã nhận lãnh.Sau đó tất cả ngồi xuống tọa Thiền và cho vòng Châu Thiên luân chuyển.Mặc dù mỗi người có một Trường phái tu luyện khác nhau ,nhưng trong BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN yêu cầu tất cả phải vận công theo vòng ĐẠI ,TIỂU CHU THIÊN.Ngồi trong trận,bốn phía nhang đèn,trầm hương nghi ngút,ánh sáng rực rỡ người ta mới cảm thấy sự hào hùng của BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.
Theo Điển chữ THIÊN dạy rằng :Phần Vô vi tá trợ cho Trận đồ ,có hồng ân Linh điển của Đức HỒNG QUÂN THƯỢNG TỔ,đức LẠC LONG QUÂN PHỤ,đức HỒNG BÀNG TIÊN MẪU,đức QUAN ÂM NHƯ LAI,Chư vị BÁT BỘ THIÊN LONG,đức CHA LINH QUANG và CHƯ THỔ ĐỊA,THÀNH HOÀNG ÂN chuyển.Những vị này đứng ở ngoài Trận để tiếp sức và điều chuyển phần HỮU VI của trận pháp.
Khi bắt đầu ba hồi chuông ngân lên,một sự im lặng thật khó tả.Các nguyên căn cùng ngồi quay mặt vào trong Trung cung vận công và đồng loạt phát khí.Những ánh sáng lóe lên rực rỡ muôn sắc,cùng phóng vào Trung tâm BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.Phản lực từ trung tâm của Trận pháp dội lại như những cơn cuồng phong,muốn xô bắn các nguyên căn văng đi.Nhưng chỉ một giây sau,BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận chuyển.Một chiếc bánh xe có vô vàn nan hoa ánh sáng từ tâm chuyển động quay tít.Khói của Trầm,nhang bị cuốn theo thành một cơn lốc xoáy ,bốc lên cao vút,tốc lên tận đỉnh của Điện thờ.Bên ngoài,những nguyên căn còn lại và người Chủ Trận vẫn tận lực phát công tiếp sức cho vòng trong.Lúc Trận đồ chưa chuyển động,người ta có cảm giác như toàn bộ khí bị dồn hết lên Huyệt Bách hội,cực kỳ ngột ngạt,máu như muốn trào ra họng,ra mũi.Nhưng khi BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận hành,một cảm giác lâng lâng,nhẹ bỗng ,xuất hiện,cả cơ thể như được nhẹ nhàng bốc lên và xoay tít theo Trận đồ.Trong vòng cuồng phong của Trận pháp đang vận chuyển,tất cả các Luân xa đều được Khai mở thông suốt,Thiên khí,Địa khí,Nhân khí ào ạt chẩy qua,trục tất cả những ô trọc của từng con người,như một dòng sông lớn rửa trôi tất cả những rác rưởi,cuốn đi.Một mùi hương thơm thật kỳ lạ,bỗng tỏa ra thơm phức từ Trung cung BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN.Từng đoàn các chư Phật,đem theo những tấm biển sơn son ,thếp vàng có hình thù và những dòng chữ rất lạ,những mâm ngũ quả đầy ắp đón chào.Tiếng nhạc lạ tai rất du dương thánh thót vang lên.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN bắt đầu vận hành thông suốt.


XUẤT TRẬN.

1:30 ngày ../2/Giáp Thân,Thánh lệnh được ban truyền.Thánh lệnh được ban xuống theo Điển là khoảng 20 Linh phù có ký hiệu rất lạ mắt.Có một vài ký hiệu tương tự như Linh phù trong cuốn VẠN PHÁP QUY TÔNG (Mặc dù không hoàn tòan giống hẳn ).Tất cả các nguyên căn lục tục đem đồ đạc ra ba chiếc LAND CRURSER đã chờ sẵn trước ĐIỆN ĐÀI THÁI BẠCH.Đêm Thành phố hơi se se lạnh,đường phố vẫn lác đác có những chiếc xe sớm chở hàng vào Thành phố.Ba chiếc xe lướt êm ru chực chỉ Thành phố Vũng tầu.Khoảng 4 giờ sáng ,những chiếc xe bắt đầu leo núi.Con đường mà Sư Tông làm bao nhiêu năm nay,tuy lớn nhưng là với khách bộ hành,còn với những chiếc xe Việt dã này,tuy máy rất khỏe,nhưng vẫn cứ nhẩy lên như ngựa phi.Đi khoảng hơn 2Km đường núi thì hết đường,xuống xe bộ hành.Nơi này còn cách Chùa của Sư Tông gần 1 Km nữa.
Tới một hòn đá lớn ven đường,mọi người sắp xếp vào đội hình quanh tảng đá và bắt đầu làm lễ bái Sơn thần -Thổ địa.Mọi người lúc này đều đã đọc CHÚ HỘ THÂN tự bảo vệ mình.Sau đó cả Đoàn tiến lên,theo chân của vị Trưởng Trận,vừa đi vừa vẽ Linh phù trên mặt đất.Một người trong Đoàn cũng vừa đi vừa rải TRO LINH PHÙ và BẠCH THỦY LINH PHÙ xuống đất dọc theo đường đi.Lên tới chùa,Sư Tông đang mệt nặng vẫn cố ra tiếp Đoàn của chúng tôi.Đoàn theo sự chỉ dẫn của Sư Tông,bước vào chính Điện làm lễ và sau đó nghỉ ngơi chờ đến giờ G.
GIỜ G ĐÃ ĐIỂM.
Đúng 5 giờ,cả Đoàn lại tiếp tục lên núi.Từ chùa của Sư Tông lên tới vị trí Huyệt còn khoảng 500 m.Khi cả đoàn lên tới nơi ,không khí xung quanh vị trí Huyệt tỏa ra thật ấm và như xua đi tất cả những mệt mỏi của cuộc hành trình.Khu vực Huyệt là khoảng lưng chừng trái núi,ngày xưa sư Tông đã khảo sát và đánh dấu.Và như dienbatn đã viết một lần trên Diễn đàn ,tại đây cũng có cột Mốc của bên Địa chính xây kiên cố bằng Xi măng, chỉ cách vị trí Huyệt chừng hơn chục mét.Cả đoàn lập tức bày BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN như đã được tập dượt.Mọi người lần lượt cắm cờ Thất tinh tại những vị trí đã xác định.Trầm,nhang,đèn đã được đốt lên,mùi Trầm bốc lên ngào ngạt như xua đi cái u tĩnh của ngọn núi lúc vừa sáng.
Khi BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN vừa được bày xong ,mọi người vừa ngồi xuống Thiền tịnh ,thì một việc lạ xẩy ra.Một Nguyên căn,đang tập trung Thiền tịnh bỗng dứng bật dậy,ngửa người ra sau,mắt trợn ngược lên.Nếu không có sự cứu giúp kịp thời của những người bên cạnh thì người này sẽ lăn khoảng vài trăm mét xuống dưới biển ngay sau chỗ ngồi.Đầu tiên chúng tôi tưởng người này bị trúng gió, nhưng không phải.Chỉ khoảng ít phút sau,người đó bỗng mở miệng nói một tràng thứ tiếng nói lạ tai.Mọi người giật mình và biết rằng đó là một Vị nào đó tá xác để truyền lệnh.Người này nói khoảng 20 phút bằng một thứ tiếng rất dịu dàng,có cách phát âm hao hao giống người Chàm,nhưng từ thì lại có vẻ giống như tiếng Pháp.Trong khi nói,hai tay người đó liên tục bắt Quyết (Ấn) và chuyển qua loại Quyết khác thật nhanh.Là một người đã từng học qua nhiều môn phái cần sử dụng Quyết,dienbatn không khỏi ngạc nhiên khâm phục vì cách ra Quyết nhanh và đẹp như vậy.Sau khi chuyển qua khoảng trên 30 loại Quyết, người đó bất thần nói tiếng Việt bằng chất giọng như người ngoại Quốc nói tiếng Việt và dùng danh từ của miền Bắc.Đại ý người đó nói rằng :Muốn giải khai Huyệt đạo này ,phải có Thánh chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế,và Huyệt này là Huyệt cực âm nên cần phải tiến hành vào giờ cực Dương,giờ này chưa đúng.
Vị Chủ Trận lập tức mang Sắc lệnh đã nhận được qua tiếp Điển ra (Xem phần trên),người đó lập tức cầm lấy,dò xem từng nét Linh phù trong Sắc lệnh,mãi rồi mới thấy vị đó từ từ gật đầu và mỉm cười.Sau đó người đó thăng,vị Nguyên căn lại trở về trạng thái bình thường ,nhưng cái mặt ngơ ngơ ,hỏi có biết gì vừa xẩy ra không,người đó nói là không biết gì cả.dienbatn có lẽ suốt đời không quên được giọng nói dịu dàng và cách nói hấp dẫn đến như vậy.Cứ tưởng tượng lại cách bắt Ấn của người đó thì kể cả những người Thầy rất giỏi của dienbatn cũng không thể làm được.
BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN tạm thời dừng lại đợi cho đúng Ngọ mới lại tiếp tục.Trong thời gian nghỉ chờ đợi này,một nguyên căn lại tiếp được Điển.Theo như Điển cho biết,vị vừa hạ Phàm đó chính là BÀ CHÚA XỨ.Vâng,người đó chính là BÀ CHÚA XỨ có nhiệm vụ kiểm tra và nhắc nhở những Thiên tinh Nguyên căn làm cho đúng với pháp của THIÊN ĐỒ TRẬN.
NGỌ THỜI :Đúng giờ Ngọ,tất cả chúng tôi lại sẵn sàng xung quanh vị trí Huyệt.Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên lần này mọi việc được tiến hành khá suông sẻ.Những lá cờ Thất tinh bay phần phật trong gió,đèn,nhang,trầm hương được đốt lên thơm ngào ngạt.Lần này,vị Trưởng đoàn cho đốt thêm một số loại Linh phù và cả Sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế đã tiếp nhận được qua Điển.
Sau một hồi chuông,Vị tưởng Đoàn, tay cầm bó nhang,chắp tay theo Hiệp Chưởng Ấn, khấn lậy các chư thiên như sau :
"NAM MÔ PHẬT- NAM MÔ PHÁP- NAM MÔ TĂNG.
NAM MÔ HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ- NGỌC HOÀNG TỨ PHƯỚC HỰU TỘI ĐẠI THIÊN TÔN.
NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
NAM MÔ CAO HUYỀN THẤT TỔ CẢM ỨNG CHỨNG MINH.
NAM MÔ DI LẶC THIÊN TÔN KHAI MÔN CHUYỂN PHÁP.
NAM MÔ LẠC LONG QUÂN PHỤ- HỒNG BÀNG TIÊN MẪU- QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG- TRĂM QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN CẢM ỨNG CHỨNG MINH....".
Tất cả đều quỳ xuống lạy tạ và theo thứ tự của từng người về các vị trí đã được phân công trong quá trình luyện tập.
Một hồi chuông nữa lại dóng giả vang lên,tất cả đều bước vào Thiền định và khởi động vòng Đại Châu Thiên. Lúc này không gian như ngừng chuyển động, mọi âm thanh như tắt hẳn, chỉ có khói của nhang cuồn cuộn bốc lên.Một hồi chuông nữa vang lên,tất cả các Thiên tinh đồng loạt phát công vào Trung cung,các trận cuồng phong lập tức nổi lên.Áp lực như những quả núi đè xuống muốn ngạt thở, máu huyết như ngừng chảy trong thân thể.Khi vòng Đại Châu Thiên bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, các Thiên tinh đã liên kết trong một vùng hào quang rực rỡ hình bánh xe ánh sáng. Tất cả chìm vào hư vô,tất cả chỉ còn thấy sự quay cuồng lúc thuận,lúc nghịch theo sự điều khiển của các đấng Chư Thiên.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, trong vòng Trận pháp hầu như chúng tôi không biết mình đã làm những gì,chỉ biết qua những cảm giác khi đưa tay kiết ấn một cách vô thức, như có sự điều khiển từ xa một cách huyền huyền,ảo ảo.Dòng năng lượng trong người lúc này không chuyển động theo vòng Đại Châu Thiên của từng người nữa mà liên kết tất cả mọi người và năng lương do vòng quay của bánh xe ánh sáng phát ra.Mơ ảo, mơ ảo....Tất cả như chìm sâu vào một chiều không gian thứ tư, không có quá khứ,hiện tại,tương lại...Tất cả chỉ còn lại một điểm duy nhất đang xoay theo BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN....
Tỉnh dậy,chúng tôi cùng nhau xả Thiền bằng cách chà sát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi chà vào các vùng có Huyệt trên đầu,tay,chân và khắp thân thể.Theo sự hướng dẫn của Trưởng đoàn, từng người dùng mu bàn tay dập tắt lò lửa Tam muội ở sau lưng, ngang vùng thắt lưng.
Ngước nhìn lên bầu Trời xanh thăm thẳm ở phía trên đầu, chúng tôi chỉ thấy một cụm mây màu xám đang tụ lại ở phía trên không trung của Huyệt vị.Một mùi thơm rất lạ đang lan tỏa dần dần khắp nơi,thân thể cảm thấy như nhẹ bỗng, tưởng có thể bay lên được.
Hoàng hôn đã dần dần đổ xuống đỉnh núi,xa xa những dãy núi đã tím dần.Đoàn chúng tôi lục tục thu dọn đồ đạc xuống núi.
Ngồi trong xe xuống núi,dienbatn chợt nhớ một câu thơ,xin cùng chia xẻ với các bạn.


"Hữu hình lai hạ chủng,
Nhân Địa Hỏa hoàng sanh,
Vô tình diệt vô chủng,
Vô tình diệt vô sanh ".

PHẦN THỨ HAI : TRÊN NGỌN KỲ VÂN.

" Việt nam xuất hiện hạ Ngươn kỳ,
Thánh Tổ lâm phàm hiệp ngũ chi.
Ba tiếng sấm vang khai Địa Huyệt,
Bảy nguồn Thủy vận tạo sơn kỳ.
Rồng- Mây- Phật hội phong Thần mạng,
Sen nở Long hoa Thánh thể quy .
Ơi hỡi Lạc Hồng nền bích ngọc,
Vững lòng Chúa ẩn hạnh duyên kỳ."


[color=darkblue](Đây là bài Điển nhận được khi xây CAO ĐÀI TỰ trên Cấm sơn cách đây trên 70 năm ).
Chắc các bạn còn nhớ núi Kỳ vân đã nêu ở phần trên.Đây là một dải núi cao vút nằm ngay sát bờ biển Long hải.Khi đoàn xe chúng tôi đi qua,hai bên đường hoa anh đào đang mùa nở rộ.Những nhánh anh đào trắng,tím như những bàn tay vẫy chào kéo dài tới hơn 5 Km.Mùa xuân nên những dẫy núi xanh ngắt,cây cối vô cùng xanh tốt.Đường lên núi quanh quanh uốn lượn,phong cảnh thực là đẹp đến say lòng.
Đoàn xe chạy theo những triền núi ngoằn nghèo với độ dốc tương đối lớn.Xung quanh, những rừng cây xanh rì trải dài tít tắp.Tới chân của ngọn núi KY VÂN, chúng tôi gửi xe và bắt đầu chặng leo núi khá vất vả.Từ con đường dưới chân núi, sau khi đi được một chặng dài ,con đường được chia ra làm hai phía: Một đường dẫn lên KỲ VÂN ĐỘNG, một đường đi lên KỲ VÂN ĐIỆN. Chúng tôi rẽ vào ngả đường lên KỲ VÂN ĐIỆN trước. Một con đường mòn xuyên qua những rừng cây um tùm,rậm rạp,chạy quanh co đi lên phía đỉnh núi. Khí hậu ở bên này có vẻ tốt hơn bên đỉnh Thái hư. Tại khu vực núi này có nước chảy róc rách theo các con suối nhỏ.Rừng cây như có vẻ ẩm ướt và xanh tốt hơn. Không khí bên này xem chừng có vẻ mát mẻ hơn. Chúng tôi đi bộ khoảng chừng 3 Km theo lối đường mòn thì tới khu vực của KỲ VÂN ĐỘNG. Trước khi tới Động, có một khu vực bao gồm nhiều khối đá cực lớn, nằm theo những hình dáng rất kỳ lạ,tạo thành một cái mái che khổng lồ,ở phía dưới thấy có bàn thờ những vị Thần Tà (đá). Đoàn chúng tôi dừng lại nghỉ chân và làm lễ thỉnh Long thần -Thổ Địa. Chúng tôi đốt nhang,cẩn cáo với Long thần -Thổ Địa nhiệm vụ của Đoàn.Sau đó vị Trưởng Đoàn dùng Bạch thủy Linh phù rửa chân trái cho nam và chân phải cho nữ. dienbatn cũng chẳng hiểu điều đó có nghĩa gì,nhưng không tiện hỏi.
Sau đó chúng tôi lại leo tiếp tục lên tới Điện.Nói là Điện cho có vẻ quy mô,thực ra KỲ VÂN ĐIỆN chỉ là vài căn nhà lá do Đạo Cao đài lập nên. Cơ sở vật chất còn khá đơn sơ nhưng thái độ của vị Sư Trụ trì khi thấy Đoàn chúng tôi vô cùng niềm nở.Tại nơi đây cũng có Đoàn hành hương của một Thánh thất dưới miền Tây mới lên.
Nét nổi bật nhất của KỲ VÂN ĐIỆN là một Kỳ đài được xây dựng khá công phu,nằm trên một hòn đá khổng lồ,từ xa trông có dáng như một con tầu đang lướt sóng trên Đại dương xanh.Đứng từ đỉnh Kỳ đài, ta có thể quan sát cả một vùng rộng lớn.Phía xa tít ngoài kia là biển Long hải đang tung bọt trắng xóa.Trên Kỳ đài,gió lồng lộng thổi, như xua đi bao sự mệt mỏi của cả buổi leo núi.Đó đây thấp thoáng những bày Khỉ vô cùng bạo dạn,chạy ra khỏi chỗ núp,giật bánh mì của khách rồi ù té chạy.
Cũng đứng ở Kỳ đài,dienbatn phát hiện ra một điều hết sức lý thú :Tất cả các hòn đá đều có dáng như những cây bút chĩa thẳng lên trời xanh. Phía bên này ngọn núi,theo đánh giá của dienbatn thì chắc không có sự kết Huyệt,bởi nơi kết Huyệt phải là nơi tàng phong -Thủy tụ .Phía bên này ngọn núi trông ra biển nhưng Minh đường rất chật hẹp,mặt khác lại khộng đủ tay Long,tay Hổ,gió lại lồng lộng thổi.Tính hỏi vị Trưởng Đoàn, nhưng thấy ảnh đang đăm chiêu nên đành thôi.
Cả Đoàn nghỉ ăn cơm trưa tại KỲ VÂN ĐIỆN. Khoảng đầu giờ Mùi,cả Đoàn lại cất bước đổi hướng sang phía KỲ VÂN ĐỘNG.Khoảng cách giữa hai điểm khoảng 2 Km