Gửi các bạn ham muốn tìm hiểu về TGVH.
Những mẩu chuyện trên đây của tôi có lẽ vẫn chưa đủ sức thuyết phục về khả năng của một con người. Sẽ có nhiều người chưa tin Điều ấy cũng bình thường thôi bởi giữa đời thường biết bao sự bịp bợm và lừa lọc.
Song, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận Cậu Liên để tìm hiểu sâu hơn. Theo tôi biết, nếu hết thời hạn " làm việc Thánh " mà chúng ta không được gặp gỡ Cậu Liên một buổi để mạn đàm thì thật đáng tiếc. Có được buổi gặp mặt này sẽ có thể giải tỏa ý kiến cho cả 2 trường phái tư tưởng : chưa tin và ham tìm hiểu.
Vì vậy nên chăng Bin 571 hoặc trưởng lão nào thuyết phục bạn DHN61 làm cầu nối cho mọi người gặp gỡ thì hay quá. Bác Phạm Khắc Khải đâu rồi? Hay Binhhanif? Hay Tatarin đâu rồi nhỉ? Khởi xướng lên cho anh em hoan hỉ một chút nhé.NS