...

Hay oa!... chúc lìnhxình88 thi tốt!, và về quê nếu có tin tức gì mới về Cậu Liên hay nhà ngoại cảm nào thì cho mọi người thêm thông tin với nha