dạ đúng như Thầy luận thì em có việc phải thay đổi công việc, em muốn hỏi thêm Thầy thì năm nay dự kiến tháng mấy (dương lịch) thì e có cơ hội về có công việc mới ạ? Vì công việc hiện tại thì hết tháng 8 dương lịch, chỗ làm không ký tiếp hợp đồng với em nữa và đã thông báo em rồi ạ.
Về chuyện con em thì dự kiến đầu tháng 8 dương: có thể sẽ phải phẫu thuật -> em muốn hỏi thêm nếu bé phải can thiệp mổ não thì tỷ lệ thành công cao không? Và có những gì nếu Thầy xem được báo em để em chuẩn bị ạ.