Mệnh Tuần, Thân Triệt thì cuộc đời rất là lận đận vất vả, làm việc gì cũng gặp trắc trở buổi đầu, phải làm đi rồi làm lại nhiều lần. Mệnh Phá, Thân Hao: nên giảm bớt cao vọng lại, kẻo ‘trèo cao té đau’, núi vàng cũng hết.
Bắt đầu bước vào đại hạn 10 năm ở cung Tử là bước vào thời trung vận: tuổi Tị đến vận hạn cung Thân là sinh xuất nên phải tổn hao tiền bạc, thân tâm khó an nhàn.
Cung Tử này có Đẩu còn thêm Cô Quả thì hiếm con, nếu có con thì khó sinh khó nuôi, nếu dễ nuôi thì cũng tổn hao tiền bạc vì con.
Vận 10 năm này dễ chiêu thị phi, quan tụng, hao tổn tiền tài.
.
Năm Thìn Tiểu hạn vào cung Tật. Lưu niên Tiểu hạn vào cung Tử. Cung Tài vốn Liêm Sát thì kiếm tiền dễ dàng nhưng bạo phát bạo phá. Kiếm tiền trong lúc thị trường náo loạn, ồn ào nơi thị tứ. Lộc tồn thì ngộ Đào Không: những gì phát đạt nhìn thấy chỉ như ‘trăng đáy nước, hoa trong gương’.
Năm nay có cơ hội di chuyển, đi xa, thay đổi công việc, nhà ở v.v., phòng tang chế./.