Do bệnh tật tuổi già , sức khoẻ xuống dốc nên tạm thời ngừng việc nghiên cứu phiên bản 3 , và có lẽ máy phát điện phiên bản 2 là sản phẩm cuối cùng , mong các bạn thông cảm