Chào mọi người, mình là một người làm về công nghệ thông tin, và cũng tu học tại gia giữa Đạo và Đời. Tín ngưỡng Việt Nam có câu “Thứ nhất tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa“, đa số chúng ta là người bình thường, đều phải đi làm, sống cùng gia đình nên phù hợp với tu tại gia. Tu tại gia sẽ trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ nhanh đạt thành tựu hơn. Tuy nhiên, tu tại gia là tu giữa Đạo và Đời, vừa phải có cuộc sống phát triển đầy đủ, chăm lo gia đình, làm tròn bổ phận, nghĩa vụ của một công dân, vừa phải chuyên tâm học Đạo, để Đời và Đạo cùng thăng tiến. Nếu như chỉ chuyên tu Đạo mà lánh Đời hay mải Đời mà quyên Đạo thì đều không mang lại kết quả của việc tu tại gia.

Vì vậy, sau nhiều cố gắng, mình đã xây dựng một nền tảng (web, app) giúp mọi người tự học, tự tu tập tại gia, địa chỉ web: www.pagoda.com.vn . Mọi thứ đều hoàn toàn miễn phí, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, không cần đi lại.

Các nội dung chính gồm có:
- Các khóa tu học tại gia (Phật giáo hiện đại, Hành trình giác ngộ, Đạo và Đời, ....)
- Các bài giảng trực tuyến (hàng trăm chủ đề)
- Các bài viết về tu Tâm
- Các hình ảnh, nội dung khác.

Nền tảng tu học tại gia Pagoda là hoàn toàn miễn phí, vì cộng đồng, làm tâm nguyện của mình giúp mọi người hiểu về Đời và Đạo.

Rất cảm ơn mọi người khi đọc bài viết này.