Thân Mệnh đồng cung vô chính diệu có Mã Tuyệt ngộ Không Kiếp: thường hay ‘động’ nhưng sức động càng lúc càng giảm, hay ‘động’ rồi nhanh chóng mệt mỏi, bế tắc.
Là người thông minh, khôn ngoan, nhưng trong đời vui ít buồn nhiều, mưu tính chuyện gì cũng thành bại bất thường, lại chẳng được lâu bền.
Trước 35 tuổi thường vất vả, gian truân. Tính nóng nảy, hay phản đối, chống đối.
Đại hạn 10 năm ở cung Phúc đức thường có của hoạch tài.
Tật ách thì nên làm nhiều việc phúc thiện, nên có lòng tin nơi đấng tối cao và thờ phượng chân thành thì mới hoán chuyển được nghiệp quả.
Bộ tiêu hóa không được lành mạnh, dễ ‘bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’.
Di có Tham Đà Kị, bị 1 đám sát tinh xâm hại: ra ngoài thường ở vào thế bị động, chỉ có hư danh, không có thực chất, dễ chiêu thị phi, kiện tụng.
Thích mạo hiểm, làm liều, không suy nghĩ chính chắn nên dễ vướng vào những rắc rối hay bệnh nạn.
Tiền bạc thì được có thất thường, có công mà chẳng đủ lao, hay bệnh nạn.
Phu có Hổ thì khắc chồng, phải muộn lập gia đình mới tránh được hình khắc, còn dễ hạn chế sự phát triển của chồng. Khó yên với 1 cuộc hôn nhân. Dễ có con khác dòng.
Năm Thìn tiểu hạn vào cung Huynh: năm nay nếu làm những công việc dính líu đến ồn ào, thị phi thì bản thân đỡ vướng vào thị phi, quan tụng. Có thể đi xa nhưng đừng đi quá xa, hay đừng vì giận dỗi mà ra đi.
Khó có thể đạt được 1 nấc khoa danh nào đó. Cũng dễ thất hứa với người khác.
Đại hạn 10 năm hiện tại ở cung Phụ mẫu, mệnh mộc nên vất vả lắm, cũng khó tránh khỏi bệnh nạn tổn hại đến bản thân. Cũng có nhiều mộng tưởng xa rời thực tế./.