Vì sao dân Do Thái không được lập quốc gia (bây giờ là Isarael) bác Bin nhỉ? Ko lẽ đây là dân tộc bị trừng phạt và phải sống lưu vong do trước đây hội đồng Do Thái chỉ đạo bắt Chúa Giêsu ? Còn những người lính Rôma (người Ý) là những kẻ tra tấn và đóng đinh Đức Giêsu cho tới lúc Ngài chết.