Con năm nay vào đại học. Con rất cố gắng học, bỏ rất nhiều công sức trong những năm qua. Tuy nhiên kết quả ở mức vừa phải, không đạt như kỳ vọng.
Con sẽ đi nước ngoài học. Hiện con có nhiều ưu tư, nghĩ ngợi nhiều về sự nghiệp, về cha mẹ, về tình duyên. Mong Bác xem giúp con lá số.

https://lyso.vn/lasotuvi/2023/OU5U9QI3.jpg