Câu chuyện chỉ là câu chuyện. Giờ đây khả năng sáng tác càng ngày càng cao mà. Từ một câu chuyện cho đến được sự công nhận câu chuyện đó là thật thì hình như còn xa xôi lắm. Thông tin còn thất thiệt lắm. Giới công giáo tin vào câu chuyện chắc là hầu như không có.