CÂU CHUYỆN SAU ĐÂY, TIN HAY KHÔNG TÙY CÁC BẠN. RIÊNG TÔI THÌ "RẤT" TIN, VÌ BẢN THÂN ĐÃ TỰ ĐẶT CÂU HỎI CÁCH ĐÂY HƠN 30 NĂM RỒI, VÌ CÀNG ĐỌC KINH THÁNH CÀNG THẤY LỜI CỦA CHÚA GIÊ SU GIẢNG CÀNG THẤY CÓ ÂM HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO!
ĐÂY CHỊU KHÓ XEM ĐỂ BIẾT, TIN HAY KHÔNG TÙY!

https://youtu.be/uAeT6xQFsiU