Tại sao những tín đồ Thiên Chúa Giáo hay làm dấu Thành Giá, vậy ý nghĩa và mục đích làm dấu Thánh giá là gì?
Cũng vậy, khi đọc kinh Tin Kính các Giáo hữu làm dấu Thập giá trên Trán, trên Miệng, trên Ngực có ý nghĩa gì?
Rất mong các bạn chia sẻ về những hành động nói trên.