Chào bác Qin!

Cảm ơn Bác đã bỏ thời gian ra viết một bài viêt khá là trọn vẹn. Bác cũng đã từng chia sẻ quảng đời tu học của mình. hẵn là cũng khá đặc biệt hiếm ai có được.

Xét về tuổi đời thì tôi cũng đáng con cháu của Bác. Tuy nhiên khi đàm đạo thì hẵn nên quên tuổi đi đúng ko Bác?

Cũng như lời Bác nói là Tu hành có cần thời gian không? đôi khi chỉ cần 1 sat na đã Ngộ... điều này cũng có thể là đúng, nhưng nếu có thì đó là lúc Lâm chung.

Ở cái bài viết sau này thì hẵn cái tâm của Bác có khác lần trước. trầm tĩnh hơn, chân thật hơn, chân thành hơn ... nhưng ngạo mạn thì vẫn còn.

Bác có thể biết được Tâm tư của Phật Thích ca ngày xưa không dám nhận làm thầy của ai để mà chỉ dạy thì hẵn là Bác cao siêu quá rồi.

Bác có thể phủ nhận Pháp thiền mà tôi tuyên bố dạy học khi chưa biết chút gì về nó... thì hẵn là Bác cũng đã tự cao siêu lắm rồi.

Phàm ở đời cái gì mình thấy, biết, rõ ... rồi hẵn nhận định. Bằng không thì đó là sự đoán mò vô lý của tâm trí mình.

Sự xem tường, hay sự thần tượng (tâm khởi) một cách mù quáng nó đều mang lại kết quả không tốt đẹp.

Tôi nói Bác trễ ở đây.... là trễ mất một cơ hội trong cuộc đời. Cơ hội để nhìn thấy cái mà Bác đang đi tìm mấy chục năm qua... Bác sẽ không bao giờ có được cái Sat na để chợt "ngộ" như bác đang tưởng tượng... Bởi vì nó cần có thời gian để tích lũy.

THIỀN GIÁC NGỘ ko có nghĩa là được dạy là Giác ngộ. Mà con đường giác ngộ của Bất kỳ ai trên vũ trụ này cũng là con đường độc nhất. Một mình đi mà thôi.

Tuy nhiên thay vì phải vạch cỏ tìm đường thì nay nó có định hướng cho mà đi... Vạch huớng đó đó... rồi tới niết bàn.

Tôi mà chưa đến được Niết bàn thì lấy cái gì mà tôi dạy? chẵng lẽ tôi vẽ voi vẽ vượn cho hành giả tu à?

Tôi bảo Bác hạ mình là hãy từ từ mà nghe một thằng con nic nó nói cái gì? Nó chưa nói Bác đã vội kết tội nó... thì Bác quá ư là.... CAO đó... hạ xuống một chút đi Bác.

Sau cùng thì tôi xin chúc Bác luôn An nhiên tự tại. CHO DÙ ko phải Niết Bàn, ko phải Cực Lạc mà Bác an nhiên thì đã là hạnh phúc lắm rồi.

TẤT CẢ những mong cầu của Bác đã đạt được thì Bac cũng VIÊN MÃN như thường, chứ đâu có cần Giác ngộ. Có đúng vậy không Bác?

Trân trọng kính chào Bác!