Bạn nào ở Biên hòa, Đồng nai có nhu cầu học thiền Giác ngộ liên hệ tôi sẽ dạy miễn phí.

Cho phép tìm hiểu và thử các kiểu trước khi học.