Lặng mộ vị Vua nổi tiếng VN ngay tại Trung tâm Hà Nội là ai ?

Đó là Lăng mộ Vua Phùng Hưng tại Ngõ số 2 Giảng Võ , Ba Đình , Hà Nội

https://youtube.com/shorts/_IO4Bh_J7xg?