Chân dung Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Trương Phi, Điêu Thuyền ...qua nét vẽ của AI