TD vừa được nghe bài chia xẻ này của Thầy, thấy rất hay và bổ ích nên up lên cho mọi người cùng được biết !
Thầy kể có 1 sư thầy trụ trì 1 chùa, lúc mất đi thì nghiệp lực lôi đi rất nhanh, ông ta nhắm mắt lại cho đỡ sợ. 1 time sau thấy nóng dần lên và khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở cổng địa ngục, do ông ta có tu từ nhỏ nên liền niệm Phật hiệu luôn. Sau khi niệm xong thì cảnh địa ngục biến mất và hiện ra cảnh khác thanh bình, yên tĩnh hơn và rồi ông ta về lại thân xác sống lại để kể cho thầy Tuệ Hải nghe cậu truyện trong video này.
Thế giới âm nó rất công bằng, mọi người chỉ được hưởng những gì mà phước của người đó có, chứ ko thể chạy chọt, che mắt bằng áo quần, vật chất như ở trần gian ta.
Ở đó muốn đến đâu chỉ việc nghĩ đến đó là đã đến nơi (trừ những ai bị tội thì sẽ bị các lực vô hình tác động để chỉ ở trong 1 khuôn khổ đã quy định trong thế giới tâm linh).

https://youtu.be/uJX9zlAmnmg