Clip Thủ tướng Võ Văn Kiệt đóng giả thường dân đi Chợ Hoa Tết 1997