Vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy bài SEE TÌNH và cái kết bật cười

https://youtube.com/shorts/gJo0FKsXBR4?feature=share