Giây phút phi công Su22 bung dù khi gặp nạn ngày 31/1/2023

https://youtube.com/shorts/5Y4YoNfOoEA?feature=share