Đằng sau thành công của ChatGPT là do 1 người Việt