Tăng là người gột rửa bụi trần không phải là người đi tìm phật pháp có box tkpt nói tăng là người đi tìm phật pháp như vậy là sao con xin sám hối cái tội này