Như đề mình có đọc qua quyển hạ và thấy rất ưng ý. Giờ mình muốn xin phần thượng và quyển ngoại. Mong bạn thấy và chia sẻ