Đây là vở Bi hài kịch dưa theo Tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan và được Đạo diễn Lê Hùng chuyển thể, được Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền diễn tại đếm GALA CƯỜI cuối năm 2005, Đây là lần diễn thành công và xuất thần nhất của Xuân Hinh và TT Hiền , mặc dù sau này có diễn lại nhiều lần khác tuy nhiên không lần nào đạt được hiệu ứng và nét duyên như lần này, và nó đã trở thành Kinh điển trong lòng khán giả.
Đây là vở Bi hài kịch dưa theo Tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan và được Đạo diễn Lê Hùng chuyển thể, được Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền diễn tại đếm GALA CƯỜI cuối năm 2005, Đây là lần diễn thành công và xuất thần nhất của Xuân Hinh và TT Hiền , mặc dù sau này có diễn lại nhiều lần khác tuy nhiên không lần nào đạt được hiệu ứng và nét duyên như lần này, và nó đã trở thành Kinh điển trong lòng khán giả