Bài toán tiểu học ở Việt Nam làm khó học sinh cấp hai Australia
Anh bạn Việt kiều nhờ tôi giải hộ bài toán cấp hai 'rất khó' cho con, nhưng hóa ra chỉ là kiến thức của học sinh tiểu học Việt Nam.
Nhân đọc bài viết "Người Việt kể chuyện học vượt lớp ở nước ngoài", tôi nhận thấy một thực tế phía sau sự tự hào về những du học sinh Việt vượt trội sau khi ra nước ngoài. Đó là việc giáo dục trong nước đang dạy và huấn luyện học sinh Việt trở thành những siêu nhân.

Ở Việt Nam, ngay từ cấp hai, học sinh đã phải học cách giải phương trình hai biến, ba biến, đạo hàm, tiên đề Euclid... Sang đến cấp ba, các em đã phải biết giải tích, Cauchy, định lý Glause, dùng tích phân tính diện tích các mặt cắt không chuẩn... Rõ ràng, khối lượng kiến thức mà học sinh phổ thông ở Việt Nam phải lĩnh hội là quá lớn, nhất là khi so với nước ngoài.

Sự thật ở các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới, người ta chú tâm phát triển tính cách của trẻ, tự do cho trẻ học nhạc, thể thao, tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi, tự phát triển theo bản ngã của cá nhân... Cũng vì thế mà nhiều khi lên đến đại học, nhiều học sinh nước ngoài mới biết đến khái niệm đạo hàm, tích phân, Cauchy, giải phương trình bậc hai, ba bằng đạo hàm... - những thứ mà trẻ cấp hai ở Việt Nam đã phải học rồi.