Chúng ta có cách hóa giải mọi bùa chú. Đó là chú Lăng nghiêm, không tà ma ác quỷ hay bùa chú của nhân thiên nào hại được, khi người nào đó bị yểm bùa hãy mở chú lăng nghiêm mp3 lên để hóa giải bùa chú, hoặc đeo dây chuyền có tờ giấy in chú lăng nghiêm trên người thì không bùa phép nào hại được hoặc đeo ông Phật bằng nanh heo hoặc dây cà tha hộ thân, cái này trước ở trong môn phái Thần quyền có luyện giờ không biết còn ai luyện không mình rất muốn học hỏi. Chắc chỉ có cao nhân sư trưởng Hùng Sơn mới biết, hiện ngài đang ở nơi rất xa và người đệ tử này duyên mỏng phước kém chỉ được biết danh biết đến phái thần quyền chẳng được truyền thừa những tinh hoa ấy, mấy thầy dạy thần quyền sau này chả biết mấy món pháp thuật lí do thuyết phục nhất là do sư phụ hoặc người am hiểu không truyền lại, chỉ truyền phần võ.