Huyền thoại " Đại tá TOONB " khiến phi công Mỹ khiếp đảm là ai ?