CRIMEA ĐƯỜNG VỀ TỔ QUỐC

Đây là bộ phim tài liệu mà các nhân vật và sự kiện là thật nói về chiến công lẫy lừng của cơ quan phản gián Nga nhằm đưa mảnh đất CRIMEA ( Crưm ) về lãnh thổ NGA