Chào các bạn !

Hiện tại hoàn cảnh sống của mình hay khiến mình nổi tâm sân hận . Một tuần chắc phải 2 lần mình nổi giận tuy không bộc lộ ra ngoài . Như vậy mình có tu tập hằng ngày được không các bạn ? Có phạm lỗi gì không ?

Mình đang đang thiền chánh niệm vào buổi sáng và tụng 5 biến chú đại bi vào buổi tối . Công đức tu tập mình nguyện cho cuộc sống an lạc , khai mở trí tuệ ,nguyện khi mệnh chung được vãng sanh tịnh độ .