Chuyên gia nước ngoài lý giải TẠI SAO bài HAPPY NEW YEAR chỉ có người VIỆT nghe trong dịp TẾT

Martin Rama

Kinh tế gia - Ngân hàng Thế giới


Martin Rama là Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, hiện ông sống là làm việc tại Washington DC, Mỹ.
Ông cũng là Giám đốc dự án tại Trung tâm Phát triển đô thị bền vững thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
Ông có thời gian dài sống tại Hà Nội trong vai trò kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và có sự gắn bó đặc biệt với mảnh đất này. Marin Rama đã xuất bản cuốn "Hà Nội - một chốn rong chơi" để bày tỏ những cảm nhận của ông trong thời gian sống tại Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.