Ai đã quay cảnh BÁC HỒ đọc TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 2/9 ?

Mãi đến 2/9/1975 chúng ta mới được xem những hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9/1945, vậy ai đã quay những thước phim đó, rất vất vả và may mắn chúng ta mới tìm được tư liệu duy nhất này ?