Choáng với công nghệ Logistic của Trung Quốc, lý do vận chuyển hàng từ TQ về VN rẻ và nhanh hơn cả vận chuyển từ Sài gòn ra Hà Nội