nếu nói 1 cách tích cực. chẳng phải, nếu cuộc đời không vùi dập được mình thì chỉ làm mình mạnh mẽ hơn