Kính nhờ các bậc cao nhân xem tướng hộ dùm vợ chồng iem…
Vì sao, tài năng thừa thãi… đạo đức ngập tràn luôn có thói sống phù hợp luân thường đạo ní…
tuy không bao giờ kính tăng, nhưng có một lòng nịnh phật… và đã cố dùng mọi thủ đoạn lẫn bùa binh lăn lộn gần hết cuộc đời mà vẫn không ngoi đầu lên đỉnh cao xứng với cái tầm và thực lực của mình.. dù hiện tại nhà iem đang là tử phú đô na.. và là Giám đốc dự án tỷ đô ... so vs nguồn gốc thì đã ngất ngưởng trên đỉnh non cao goy…
Nhưng vẫn chưa thấy cái gọi nà công bình và tương xứng.
Hụ hụ!
Xin dập đầu đội ơn 4 lần.