Các bậc cao nhân giờ này đi trốn nợ hơi nhiều, đại ka nguỵ quân tử có thể đợi hêt 2023 trốn nợ thành công quay về thì các cao nhân mới xem tiếp được