sưu tầm sách võ thuật:
-500 thế võ tự vệ
-Bí quyết tấn công tự vệ
-Điểm huyệt thiếu lâm tự
-Khinh công tuyệt kỹ
-Phục hổ quyền
-Quyền thuật Thiếu Lâm Tự
-Thiếu Lâm Hoa quyền
-Tự luyện Aikido
-Tự luyện Thiết sa chưởng
https://nitroflare.com/folder/1851553/L16ZvX3RodWF0