Trích dẫn Nguyên văn bởi DaoVoDao Xem Bài Gởi
ông viết bài này giờ bị tâm thần chưa
Nếu bạn có từ tâm hoặc có trí tuệ bạn sẽ không hỏi như vậy.