có duyên như vậy hãy lo tu đi bạn, niệm phật cầu sinh cực lạc. rèn luyện bản thân bằng cách đọc tứ thư ngũ kinh.