Chào huynh DHN! TB chưa nhận địa chỉ của huynh làm sao TB gởi!!TB đang chờ địa chỉ của huynh đó...có địa chỉ nhà của huynh là TB gởi liền...ok! còn tài liệu...TB nhận được...nhưng còn thiếu ...không đủ huynh à...hay là tại huynh xé ra..nên bị như vậy?? huynh xem lại...xin lỗi huynh ...lúc này TB hơi bận...vì đang lo một số công việc huynh à...Thông cảm cho TB nha...Chúc huynh cuối tuần vui vẻ.

Nguyễn Thanh Bình