(Tiểu đệ vừa mới gia nhập diễn đàn, đăng bài không đúng chuyên mục xin nhờ admin chuyển bài về đúng mục giúp. Cảm ơn admin nhiều)

Xin chào các tiền bối - các thầy - và các đồng đạo.
Theo tiểu đệ biết, ở Hà Nội có chi nhánh của Long Hổ sơn truyền đạo tại Việt Nam, thông tin như sau:
Đệ tử chân truyền đời thứ 65 của Long Hổ Sơn, lập phái riêng tại Việt Nam, lấy tên là Việt Nam Nhất Chính Quán - Long Hổ Sơn.
Không biết mọi người ở Hà Nội có biết đến phái này không ?
Có đúng Long Hổ Sơn truyền đạo không ?
Xin nói rõ giúp. Xin cảm ơn.