Chúc bạn có đủ duyên lành và trí tuệ sáng suốt để đi theo được con đường đúng đắn!