Kính chào các cao nhân của diễn đàn TGVH,
Kính chào các huynh tỷ và các bạn tham gia diễn đàn,
Em mới tham gia diễn đàn để học hỏi về tâm linh, tín ngưỡng,
Kính mong được sự chỉ dạy của các tiền bối đáng kính, các huynh tỷ và các bạn.