tùy duyên bạn có thể niệm phật là cách tốt nhất để giải thoát sinh tử hoặc gia nhập dòng thất sơn thần quyền, vì nếu chỉ tìm hiểu mà không thực hành thì nó chỉ là kiến thức mà không phải là việc làm thật sự. nếu muốn mình sẽ giới thiệu cho