Mình tra tìm bài trong diễn đàn k đc nữa, bị như vậy 1 tháng rồi. Có ai bị k?