Mình xin gởi đến các bạn câu chuyện CẦU CƠ BỊ QUỶ NHẬP. đây là câu chuyện có thật mình được một bạn kể lại. Hôm nay mình kể lại cho các bạn nghe lại nhé.