V. Việt Nam hiện đại (thời hồng hà và cửu long hợp nhất)
1. Sức mạnh nội lực khủng khiếp- năm cuộc chiến trong một thế kỷ
- 1945: kháng nhật
- 1946-1954: kháng pháp
- 1955-1975: kháng mỹ
- 1975-1979: kháng ponpot
- 1979-1989: kháng hán
2. Năm 2100 ac so với 2100 bc là gì
3. Ba thủ đô ứng với ba pháp đồ: sơn hà đồ, trung ương đồ, lạc thư đồ
4. Sự thực không phải là giấc mơ
5. 5000 năm ta vẫn là ta
- Từ 2879bc- đến 2021 là 4900 năm là gần 5000 năm. Chúng tôi còn muốn đưa quý vị đến thời điểm 1 vạn năm: 10.000bc thời điểm bắt đầu.
6. Việt nam không hề nhỏ bé
- Diện tích đất liền 331.268 Km2+ dân số 100 triệu so với anh 243.610 km2+ ds 68 triệu; pháp 643.801 km2+ds 67 triệu; Ý 301.340 km2; 59 triệu; Đức 357.022km2; 83 triệu. việt là trung tâm của đế chế bách việt cũng như ý là trung tâm của đế chế roma. Là nơi tập trung sức mạnh của bách việt nên hán không thể chiếm được. Dù có thành thiên đế kailas hay potala của phật bà thì vẫn bị chiếm vì không có đủ sức đấu tranh vậy thôi.
7. Cách mời Đức cha lạc long quân trở về xum họp với đức mẹ âu cơ
- Chúng tôi muốn xây dựng một thành thiên long ngay cạnh hà nội để mời đức cha lạc long quân về cùng 50 người con của ngài. Khi đó đế vương đo sẽ mạnh thêm 1000 lần. cũng như muốn cải tạo thành thiên địa đô của thế giới mới để khiến nó mạnh thêm 100 lần.
- Có những tầng lớp rắn như sắt thép, kim cương và các vật liệu siêu cứng khác mà cái gọi là giảng sư, giáo sư, tiến sĩ, tu sĩ không thể tiếp cận được, nếu chúng tôi bố thí cho như thế này cũng không thể hiểu được. Như thế này đi:
1. Phật- phật đà –phật chủ- phật tổ
2. Pháp- pháp sư -pháp chủ-pháp tổ
3. Phổ-tăng-tăng thống-tăng chủ- tăng tổ (gọi là tam tổ)
4. Phật tử-chân nhân, chân sư, chân như, phúc diệu ( chỗ này là sư méo- sư giả)
5. Sư-tổ sư-minh sư- quốc sư, tu sĩ, (chỗ này là sư thật)
6. Tôn giả, tôn trưởng, trưởng lão, trưởng giả, tôn sư, thế tôn:
7. Thanh văn, tì kheo, hiệp sĩ