Mình gia nhập diễn đàn này khá trễ khi nó đã bớt nóng kể từ năm 2010 ₫ến nay, và đây cũng là nơi mình thoả sức phóng bút gõ phím, đăng bài để thoả mãn sở thích và chia sẻ kiến thức của mình. Gửi lời chào muộn đến tất cả thành viên của thế giới vô hình